רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חנות הספרים

המחיר לקנייה באתר: 200 ₪ 180.00 ₪

ירושלמי נזיקין

סדרה: מקורות ומחקרים בספרות חז"ל
יוצא לאור על־פי כתב־יד אסקוריאל.
בשיתוף עם המכון ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה העברית בירושלים והאקדמיה האמריקאית למדעי היהדות.
הדפסה שלישית עם קטעים מן הגניזה האיטלקית בצירוף מבואות מאת דוד רוזנטל, תשס"ח.
הוסיף מבוא ופירוש שאול ליברמן.
הטקסט של התלמוד הירושלמי כתוב בכתב יד אסקוריאל כאחד הנספחים לנוסח הבבלי. גילויו העמיד לרשות החוקרים עוד טקסט של הירושלמי למסכתות בבא קמא, בבא מציעא ובבא בתרא. כתב יד אסקוריאל מציג בלשונו ובנוסחותיו מסורת נוסח שונה ובדרך כלל משובחת מזו שבכתב יד ליידן, והוא קרוב לאחד הקטעים העתיקים והנאמנים של הגניזה הקהירית.
בסקר שנערך בספריות אירופה נתגלו אלפי קטעים מכתבי יד עבריים ששימשו עטיפות לחומר ארכיוני עתיק, ובהם קטעי ירושלמי נזיקין, והם שמורים היום בעיר בולוניה ובעיר סבונה שבאיטליה. הם מובאים בהדפסה השלישית בצירוף מבואות המתארים את אילן היחס שלהם, את טיב נוסחם ואת לשונם. קטעי סבונה הם עוד עד נוסח למסורת המזרחית־ספרדית של ירושלמי נזיקין שנשתמרה בכתב יד אסקוריאל ובקטעי הגניזה, והקטעים מבולוניה הם עוד עד נוסח למסורת המערבית־איטלקית שנשתמרה בכתב יד ליידן.
שנת ההוצאה: 1983 תשמ"ד
השפה: עברית
מסת"ב: 978-965-208-176-6
מספר העמודים: 270   מידות (ס"מ): 18 × 27   כריכה: בד