רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חנות הספרים

גרשם שלום וחידת ספר הבהיר

דברי האקדמיה (הסדרה העברית), כרך ט, חוברת 4

סדרה: דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (הסדרה העברית)
גרשם שלום עסק בספר הבהיר כבר בעבודת הדוקטור שלו וייחד לו מקום חשוב בכתביו ובהוראתו. הוא ראה בו יצירה קולקטיבית המכילה רבדים של מסורות סודיות שנקבצו ונערכו בידי מהדירים מאוחרים וקרא אותו בבחינת ספר גנוסטי. אופן כתיבתו בצורת מדרש מקוטע פסידו־אפיגרפי וסתום סייע לגיבושה של מסקנה זו. יוסף דן מראה במאמרו שמאז גיבש שלום את מסקנותיו נתערערו כמה וכמה מהנחות היסוד שהנחו את מחקרו: אף שספר הבהיר שואב השראה מספר יצירה ומספרות הדרוש והסוד הקדומה גישתו מקורית ועצמאית; כמה מושגים ויסודות רעיוניים חדשניים שבו – אילן האלוהות, היסוד הנקבי בעולם האלוהות ומערכת עשרת המאמרות בבחינת היפוסטזות אלוהיות – הם נקודת מפנה בתולדות המחשבה היהודית. יוסף דן מציע אפוא לבקש את חידושיו של ספר הבהיר בסביבתו הרוחנית דווקא – באשכנז בשלהי המאה הי"ב. אף מבחינת סגנונו ספר הבהיר הוא יצירה ספרותית מלוכדת. ראוי אפוא לבחון את האפשרות שספר הבהיר הוא יצירה אישית של מחבר בעל סגנון ייחודי שהביע בו את עולמו הרוחני.
שנת ההוצאה: 2008 תשס"ח
השפה: עברית
מסת"ב: ISSN 1565-8457
מספר העמודים: 34   מידות (ס"מ): 15 × 24   כריכה: רכה