רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חנות הספרים

המחיר לקנייה באתר: 80 ₪ 72.00 ₪

עיונים בתרגום רב סעדיה גאון לתורה

כרך א: בראשית

סדרה: מקורות ומחקרים בתחום לשונות היהודים
תרגום התורה (׳תפסיר׳) של רב סעדיה גאון, האיש הבולט בעיצוב התרבות הערבית־היהודית של ימי הביניים, הוא אולי החיבור המרכזי של תרבות מפוארת זו. תרגומו של רס״ג חופשי ביותר, יותר מכל תרגום אחר שאנו מכירים. הוא סוטה לעיתים קרובות מתרגום מילולי של הכתובים ומבטא תפיסות פרשניות חדשות ומקוריות לרוב.

העיונים שלפנינו, פרי עטו של פרופ׳ יהושע בלאו, עוסקים בתפיסותיו המיוחדות של רס״ג, המשתקפות (בין היתר) הן בסטיות רבות מתרגום מילולי של המקור העברי הן בקשר שרס״ג מוצא בין הכתובים. רס״ג בתרגומו עוסק הרבה ברצף הכתובים, תוך כדי ציון מפורש של היחס הרעיוני שבין פסוק למשנהו ואף בין פסוקים הנפרדים בפרשה סתומה או פתוחה.

פרופ׳ יהושע בלאו הוא מגדולי המלומדים בחקר הערבית היהודית בכלל ובתרגום רס״ג בפרט. החלק הראשון של עיוניו בתרגום רס״ג לתורה, המוקדש לספר בראשית, יוצא לאור לקראת יום הולדתו ה־100 של המחבר.
שנת ההוצאה: 2019 תשע"ט
השפה: עברית, ערבית־יהודית
מסת"ב: 978-965-208-226-8
מספר העמודים: 200   מידות (ס"מ): 15 × 24   כריכה: קשה