רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חנות הספרים

Totalitarian Democracy and After

International Colloquium in Memory of Jacob Talmon, Jerusalem, 21–24 June 1982
Published jointly with the Magnes Press, Jerusalem. Reprinted in 2002 by Frank Cass Publishers, UK
Contributors: Yehoshua Arieli, John Dunn, James H. Billington, Karl Dietrich Bracher, S.N. Eisenstadt, Michael Heyd, Shlomo Avineri, Michael Confino, Moshe Zimmerman, Hava Lazarus-Yafeh, Uriel Tal, Ben-Ami Shillony, George L. Mosse, Yaron Ezrahi, Michael Walzer, Yirmiahu Yovel, Zeev Sternhell, Baruch Knei-Paz, Richard Lowenthal, Harold Z. Schiffrin, Jonathan Frankel, Israel Kolatt, Anita Shapira, Erik Cohen, Menachem Rosner, Ben Halpern, Ephraim E. Urbach.
שנת ההוצאה: 1984
השפה: אנגלית
מסת"ב: 965-208-064-0
מספר העמודים: 420   מידות (ס"מ): 15 × 24   כריכה: בד