רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חנות הספרים

תולדות היישוב היהודי בארץ־ישראל מאז העלייה הראשונה

בנייתה של תרבות עברית, חלק ראשון

בעריכת
סדרה: תולדות היישוב היהודי בארץ־ישראל מאז העלייה הראשונה
יוצא לאור בשיתוף עם מוסד ביאליק, ירושלים
התוכן: מבואות
ז' שביט, 'מבוא'; י' שביט, 'מעמדה של התרבות בתהליך יצירתה של חברה לאומית בארץ־ישראל, עמדות יסוד ומושגי יסוד'; ר' ניר, 'מעמדה של הלשון העברית בתהליך התחייה הלאומית';
מעבר המרכזים של התרבות העברית מאירופה לארץ־ישראל:
ז' שביט, 'גסיסת המרכזים באירופה'; ז' שביט, 'תהליך גסיסתו של המרכז הספרותי באירופה ונדידת המרכזים באירופה'; ש' לב־ארי, 'המעבר של תאטרון "הבימה" מאירופה לארץ־ישראל'; י' הירשברג, 'חיי המוסיקה היהודית באירופה'; ז' שביט, 'הערה על אופיה החסר של התרבות העברית באירופה'; ז' שביט, 'יחסי הגומלין בין המרכזים של התרבות העברית בארץ־ישראל, אירופה וארצות־הברית'; ז' שביט, 'השלבים העיקריים בהתפתחותו של המרכז בארץ־ישראל והפיכתו למרכז הגמוני'; ש' לב־ארי, 'הקמת המסגרות של חיי התאטרון'; י' הירשברג, 'הקמת המסגרות של חיי המוסיקה';
התמסדות המרכז התרבותי בארץ־ישראל:
ר' ניר, 'תפקידם של מוסדות היישוב בתחיית הלשון'; ז' שביט, 'התפתחות כתבי העת והעיתונות'; ז' שביט, 'התפתחות המו"לות העברית בארץ־ישראל'; י' הירשברג, 'התפתחות הגופים המבצעים במוסיקה'; ש' לב־ארי, 'התפתחות התאטרונים'; ד' שידורסקי, 'התפתחות הספריות ביישוב העברי בארץ־ישראל'; ז' שביט, 'התפתחות האיגודים המקצועיים'; י' הירשברג, 'אגודות קונצרטים, איגוד מקצועי ומאבק הקיום'; ג' בלס, 'אגודת הציירים והפסלים'; ש' לב־ארי, 'מעמדם המקצועי של השחקנים והבמאים';
התפתחות המערכות המשניות בתרבות:
ז' שביט, 'התפתחות ספרות הילדים בארץ־ישראל'; ז' שביט, 'התפתחות הספרות הלא־קאנונית'; נ' שחר, 'השיר הארצישראלי – התהוותו, צמיחתו והתפתחותו בשנים 1882–1949'; ב' דונר, 'תולדות הגרפיקה השימושית'; ג' מנור, 'תולדות המחול'; מ' צימרמן, 'תולדות הקולנוע העברי בתקופת היישוב'; ש' לב־ארי, 'התפתחות התאטרון המשני, 1928–1948'.
שנת ההוצאה: 1998 תשנ"ט
השפה: עברית
מסת"ב: 965-342-535-8
מספר העמודים: 732   מידות (ס"מ): 16 × 23.5   כריכה: קשה