רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חנות הספרים

כתבי פילון האלכסנדרוני

כרך ראשון: הכתבים ההיסטוריים, הכתבים האפולוגטיים

סדרה: פילון האלכסנדרוני: כתבים
יוצא לאור בשיתוף עם מוסד ביאליק, ירושלים
הסדרה תכלול את כל כתבי פילון בלבוש עברי בשבעה כרכים. הספרים ההיסטוריים: 'נגד פלאקוס'; 'המשלחת של גאיוס' (תרגם והוסיף מבוא והערות אריה בשר). הכתבים האפולוגטיים: 'היפותטיקה' (תרגם והוסיף מבוא והערות דוד רוקח); 'על חיי העיון'; 'על חיי משה א' (תרגמה והוסיפה מבוא והערות סוזן דניאל־נטף); 'על חיי משה ב' (תרגמו אביטל וולמן וסוזן דניאל־נטף, הוסיפה הערות סוזן דניאל־נטף).
שנת ההוצאה: 1986 תשמ"ו
השפה: עברית
מספר העמודים: 364   מידות (ס"מ): 16 × 23.5   כריכה: קשה