רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חנות הספרים

אוצר המצחפים העבריים: כתבי־יד בכתב עברי מימי־הביניים בציוני תאריך

חלק ב: השנים 1021–1079

סדרה: Monumenta Palaeographica Medii Aevi, Series Hebraica
בשיתוף עם CNRS, פריז ועם Brepols, בלגייה
בסדרה Monumenta Palaeographica Medii Aevi, Series Hebraica שבחסות מועצת אירופה ואיגוד האקדמיות הבין־לאומי.

סדרת הפרסומים הזאת היא אחד הפירות של מפעל הפלאוגרפיה, שמטרתו לתעד את התכונות הקודיקולוגיות – הגרפיות, הטכניות והפיזיות – של כל כתבי היד העבריים ששרדו מימי הביניים בציוני תאריכים, מקומות ומעתיקים, לעבד ולמיין תכונות אלו ולהעמיד לרשות החוקרים כלים מבוססים לזיהוי מוצאם של כתבי יד ולאומדן זמנם. האוצר מקיף את כל כתבי היד העבריים בציוני תאריכים מכל ספריות העולם ששרדו עד לשנת 1200. כתבי היד ערוכים כאן בסדר כרונולוגי ומובאים תיאורים קודיקולוגיים מפורטים של דרכי הפקתם, של עיצוב ההעתקים ושל גלגוליהם, וההדרה קפדנית של הקולופונים. את התיאורים מלווה מבחר עשיר של לוחות בגודל טבעי. ההקדמות והתיאורים בעברית ובצרפתית.

בכרך זה מוצגים עשרים ושניים כתבי יד בציוני תאריך, מחציתם קטעים שמקורם בגניזת פוסטאט (קהיר העתיקה), תשעה כתבי יד הנמצאים באוספי פירקוביץ' שבספרייה הלאומית הרוסית בסנקט פטרבורג וכתב יד אחד שהופק באיטליה בשנת 1072/3, והוא המצחף הקדום ביותר בציון תאריך שנשתייר מאירופה.
שנת ההוצאה: 1999
השפה: עברית וצרפתית
מסת"ב: 2-503-50895-2
מספר העמודים: 190   מידות (ס"מ): 30.5 × 44   כריכה: קשה