רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חנות הספרים

דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (הסדרה העברית)

כרך ב

סדרה: דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (הסדרה העברית)
התוכן:
1. ש' סמבורסקי, 'שלושה פנים למשמעותו ההיסטורית של גליליאי'.
2. ש"ה ברגמן, 'שלינג על מקור האמיתות הנצחיות'.
3. י' בר־הלל, 'המחלוקת בין הניאוריאליסטים והניאו־פוזיטיביסטים – ריב מדומה ישן בקנקן חדש'.
4. א"א אורבך, 'מעמד והנהגה בעולמם של חכמי ארץ־ישראל'.
5. י' פולוצקי, 'זמני הפועל בשפה המצרית העתיקה'.
6. י' פראוור, 'מעמדות, קומונות וחוקת ממלכת הצלבנים'.
7. ש' פינס, 'הכינוי האיראני לנוצרים ויראי ה''.
8. ש' סמבורסקי, 'מושג הזמן באסכולה הניאו־אפלטונית המאוחדת'.
9. ח' תדמור, 'האנאלים של תגלת־פלאסר השלישי מלך אשור – פרק במחקר תעודות'.
10. מ' בנית, 'חקר הגלוסארים המקראיים של יהודי צרפת בימי־הביניים – שיטה ויישום'.
11. ח' ביינארט, 'תעודות האינקוויזיציה – מקור לתולדות היהודים והאנוסים'.
12. ח' שירמן, 'השירה העברית שלאחר תקופת המקרא ובעיות מחקרה'.
13. ש' פינס, 'היהודים־הנוצרים במאות הראשונות של הנצרות על־פי מקור חדש'.
14. ד' איילון, 'העיר המוסלמית והאריסטוקראטיה הצבאית הממלוכית'.
שנת ההוצאה: 1969 תשכ"ט
השפה: עברית
מספר העמודים: 246   מידות (ס"מ): 15 × 24   כריכה: בד