רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חנות הספרים

דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (הסדרה העברית)
מחיר מבצע: 80 ₪ 40 ₪

דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (הסדרה העברית)

כרך ד

סדרה: דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (הסדרה העברית)
התוכן:
1. י' בלאו, 'תיקונים מדומים בלשונות שמיות'.
2. א"פ רייני, 'הסופר באוגרית – מעמדו והשפעתו'.
3. י' כ"ץ, '"מדינה בתוך מדינה" – שורשה וגלגוליה ההיסטוריים של סיסמה אנטישמית'.
4. ש' סמבורסקי, 'סטרוקטורה ומחזוריות – מאה שנה לתגליתו של מנדלייב'.
5. ח"ה בן־ששון, 'היהודים מול הריפורמאציה'.
6. י' בר־הלל, 'טיעונים בשפות פראגמאטיות'.
7. א"ג' אֵייר, 'על מה שקיים'.
8. ס' קרנר, 'שינוי קאטיגוריאלי וטיעון פילוסופי'.
9. מ"א סטון, 'הספרות החיצונית במסורת הארמנית'.
10. י"ל טלמון, 'ראשית הקיטוב האידיאולוגי של המאה העשרים ומקורותיו'.
11. ב"ר גולדשטיין, 'תרומתו של ר' לוי בן גרשון לאסטרונומיה'.
12. ג' בר, 'מבנה הגילדות התורכיות ומשמעותו להיסטוריה החברתית העות'מאנית'.
13. ש"ש ויינברג, 'ארץ־ישראל אחרי חורבן בית ראשון – דין־וחשבון ארכיאולוגי'.
14. ש"נ קרמר, 'מפיוטי שומר – לקראת פרסומו של מוסף ל־ANET'.
15. מ' הרן, 'שירת המצווֹת לאהרון בן מניר – פיוט שומרוני ליום־הכיפורים של תרי"ג מצווֹת על־פי הרמב"ם'.
16. ח' ברקאי, 'כללי־התפעול של מערכת־הייצור של הקיבוץ'.
שנת ההוצאה: 1971 תשל"א
השפה: עברית
מספר העמודים: 301   מידות (ס"מ): 15 × 24   כריכה: בד