רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חנות הספרים

דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (הסדרה העברית)

כרך ז

סדרה: דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (הסדרה העברית)
התוכן:
1. ש' סמבורסקי, 'מוקדם ומאוחר בהגות מדעית'.
2. י' פרידמן, 'הנבואה במחשבת התנועה האחמדית באיסלאם'.
3. א' לאופר, 'מחקרים בפוניטיקה'.
4. א' כשר, 'מלחמות הורדוס בנבטים'.
5. ש' סמבורסקי, 'פרוקלוס נשיא האקדמיה האפלטונית ויורשו מרינוס השומרוני'.
6. י' קפלן, 'הקהילה הפורטוגאלית באמשטרדם במאה הי"ז – בין מסורת לשינוי'.
7. מ' בר־אשר, 'בירורים בלשניים בכתבי־היד של המשנה – טיפוסי הלשון וקווי ייחוד בלשון'.
8. מ' ברינקר, 'יהודיותו של ברנר'.
9. ש' סמבורסקי, 'ניוטון בעיניו של איינשטיין'.
10. א' טל, 'בין עברית לארמית ביצירת השומרונים'.
11. י' בן־שלמה, 'הרוח והחיים במשנת הרב קוק'.
12. רבקה ש"ץ, 'הגותו של רמח"ל על רקע ספרות התיאודיציאה'.
שנת ההוצאה: 1988 תשמ"ח
השפה: עברית
מסת"ב: 965-208-086-1
מספר העמודים: 295   מידות (ס"מ): 15 × 24   כריכה: בד