רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חנות הספרים

Rationalization in Religions

Judaism, Christianity and Islam

Contents: Christoph Markschies, ‘Introduction: Rationalization in Religions’; Shaul Shaked, ‘Dualists against Monotheists: Zoroastrians Debating with Judaism, Christianity and Islam’; Maren R. Niehoff, ‘Philo’s Rationalization of Judaism’; Moshe Idel, ‘Forms of Rationalization in Medieval Jewish Thought’; Christoph Markschies, ‘Origen of Alexandria: The Bible and Philosophical Rationality, or: Problems of Traditional Dualisms’; Aryeh Kofsky and Serge Ruzer, ‘Theodore of Mopsuestia: Rationalizing Hermeneutics and Theology’; Yonatan Moss, ‘“I Trapped You with Guile”: Rationalizing Theology in Late Antiquity’; Moshe Sluhovsky, ‘Rationalizing Visions in Early Modern Catholicism’; Simon Gerber, ‘“They Shall All Be Taught of God”: Schleiermacher on Christianity and Protestantism’; Johannes Zachhuber, ‘Christian Theology as a Rationalization of Religion: The Case of the Nineteenth-Century Research University’; Volker Gerhardt, ‘Die Rationalität des Glaubens: Über die wechselseitige Angewiesenheit von Glauben und Wissen‘; Sarah Stroumsa, ‘Early Muslim and Jewish Kalām: The Enterprise of Reasoned Discourse’; Livnat Holtzman and Miriam Ovadia, ‘On Divine Aboveness (al-Fawqiyya): The Development of Rationalized Ḥadīth-Based Argumentations in Islamic Theology’; Binyamin Abrahamov, ‘Rationality and Rationalism in Islamic Mysticism: The Case of Ibn al-ʿArabī‘; Yohanan Friedmann, ‘Quasi-Rational and Anti-Rational Elements in Radical Muslim Thought: The Case of Abū al-Aʿlā Mawdūdī‘.
שנת ההוצאה: 2018
השפה: אנגלית, גרמנית
מסת"ב: 978-311-044-639-5
מספר העמודים: 315   מידות (ס"מ): 16 × 23.5   כריכה: קשה