רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חנות הספרים

Religious Responses to Modernity

Contents: Simon Gerber, ‘The Rise and decline of Protestant Rationalism’; Johannes Zachhuber, ‘Individual and Community in Modern Debates about Religion and Secularism’; Jonathan Garb, ‘The Conversion of the Jews: Identity as Ontology in Modern Kabbalah’; Rivka Feldhay, ‘Catholic Europe and Sixteenth-Century Science: A Path to Modernity?’; Paul Mendes-Flohr, ‘Jewish Intellectuals on the Chimera of Progress: Walter Benjamin, Martin Buber and Leo Strauss’; Israel Gershoni, ‘Depoliticization and denationalization of Religion: Aḥmad Luṭfī al-Sayyid and the Relocation of Islam in Modern Life’; Christoph Schmidt, ‘Socrates against Christ? A Theological Critique of Michel Foucault’s Philosophy of Parrhesia’.
שנת ההוצאה: 2021
השפה: אנגלית
מסת"ב: 978-311-072-389-2
מספר העמודים: 150   מידות (ס"מ): 16 × 23.5   כריכה: קשה