רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חנות הספרים

הרעיון המשיחי בישראל

הדפסה שנייה תש"ן
יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לגרשם שלום, כ"ד–כ"ה בכסלו תשל"ח.
התוכן: י' זקוביץ, '"עני ורכב על חמור" (זכ' ט:ט–י)'; א' גרינולד, 'מזריחה לשקיעה – לדמותן של האסכאטולוגיה והמשיחיות ביהדות'; ש' רוזנברג, 'השיבה לגן-העדן – הערות לתולדות רעיון הגאולה הרסטוראטיבית בפילוסופיה היהודית בימי-הביניים'; י' ליבס, 'המשיח של הזוהר – לדמותו המשיחית של ר' שמעון בר יוחאי'; מ' פייקאז', 'הרעיון המשיחי בימי צמיחת החסידות באספקלריית ספרי דרוש ומוסר'; דברי פרופ' ג' שלום.
שנת ההוצאה: 1982 תשמ"ב
השפה: עברית
מספר העמודים: 264   מידות (ס"מ): 15 × 24   כריכה: בד