רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חנות הספרים

ספר משיב דברים נכוחים לר' יעקב בן ששת

מהדורה ביקורתית על־פי כתבי־יד, בצירוף מראי־מקומות ומפתחות
פרקי מבוא מאת י"א וידה ואפרים גוטליב
חיבור זה, שנכתב בראשית המאה הי"ג, מאחד בתוכו ביקורת קשה על מאמר 'קו המים לר' שמואל אבן תבון' ועל דעותיו הפילוסופיות, מזה, והרצאת דעתו הקבלית של המחבר, מזה.
שנת ההוצאה: 1968 תשכ"ט
השפה: עברית
מספר העמודים: 220   מידות (ס"מ): 15 × 24   כריכה: בד