רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חנות הספרים

כתאב אלשהאדאת ואלות֒איק והוא ספר העדויות והשטרות לרב סעדיה גאון


מהדורה ביקורתית בצירוף מבוא, תרגום, חילופי נוסח והערות
 
רב סעדיה גאון חיבר את 'ספר העדויות והשטרות' בשנת 926 מתוך מטרה להעמיד ספר שימוש לעדים המעידים על מעשה בשטר. את הספר כתב בערבית־יהודית, שפתו של הציבור היהודי בקהילות ישראל שבארצות האסלאם, לתועלתם של המשתמשים מקרב ציבור זה.
לספר היו תפוצה רחבה והשפעה רבה. הדבר עולה מהעתקותיו הרבות ומהזכרותיו בכמה וכמה רשימות ספרים מימי הביניים. וכבר סמוך לכתיבתו הגיע גם לקהילות ישראל במערב והיה שם לעזר לדיינים, כמו שמלמדת ספרות השאלות והתשובות שאצורים בה שאלות הלכתיות מעשיות ודיונים משפטיים עקרוניים שנבעו מן העיון בו.
במרוצת השנים אבד הספר השלם, והוא נודע רק מעדויות עקיפות על אודותיו. עם חשיפת הגניזות בקהיר החלו להתגלות ולהתפרסם קטעים של העתקות החיבור. במהדורת הספר המוגשת כאן כונסו כל קטעי הגניזה הידועים עד היום שבהם נשתמרו חלקים של החיבור. קטעי הגניזה פוענחו, סווגו לטפסים, הועתקו, תורגמו ופורשו. מכלול הקטעים אִפשר שחזור נאמן יותר של מבנה החיבור וכן דיוק במסורות שיוחסו לרב סעדיה גאון בספרות היהודית לדורותיה. בספרם מעמידים המהדירים לרשות החוקרים והלומדים במהדורה ביקורתית את 'ספר העדויות והשטרות' לרב סעדיה גאון כמעט בשלמותו.

מנחם בן־ששון הוא פרופסור להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקריו עוסקים בחיי היהודים בארצות האסלאם, ברמב"ם ובבית הרמב"ם, בעיקר בנושאי חברה ומוסדות.
ירחמיאל ברודי
הוא פרופסור לתלמוד באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקריו עוסקים בעיקר בספרות הגאונים. בשנים האחרונות עבודתו מתמקדת יותר בחקר ספרות חז"ל, בייחוד המשנה, התוספתא והתלמוד הבבלי.
שנת ההוצאה: 2021 תשפ"א
השפה: עברית, ערבית־יהודית
מסת"ב: 978-965-208-233-6
מספר העמודים: 312   מידות (ס"מ): 15 × 24   כריכה: בד