רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חנות הספרים

המחיר לקנייה באתר: 70 ₪ 63.00 ₪

שי למשה

בעריכת
סדרה: עיונים במדעי הרוח

יום עיון לכבוד משה בר־אשר בהגיעו לגבורות

התוכן:
שער מדעי היהדות

משה אידל, 'על ראשיתה של חוכמת צירוף האותיות באירופה'; אברהם גרוסמן, 'ריבוי משמעויות בפירוש רש"י למקרא'; שרה יפת, 'פרשנות המקרא כביטוי להסתגלות תרבותית וחברתית: פירוש אנונימי לשיר השירים כמקרה לדוגמה'.

שער הלשון א: מסורות ותופעות

יהודית הנשקה, 'ייחודים פונולוגיים הניבטים מן העברית המסורתית'; דורון יעקב, 'מסורת תימן הקדומה של לשון חז"ל: מקורות וייחודים'; חיים א' כהן, 'הכרעות בדקדוק לשון התפילה שלא על פי דקדוק'; אהרן ממן, 'מבט חדש על לשונות היהודים'.

שער הלשון ב: חקרי מילים

אליצור א' בר־אשר סיגל, 'רֵאנליזה תחבירית ורֵאנליזה סמנטית: עיון בשינוי המשמעות של "אלמלי" בבבל'; אריאל שוה, '"בתמיה" ו"פרק": עיון בשני מונחי פיסוק מלשונו של רש"י'. 
שנת ההוצאה: 2022 תשפ"ב
השפה: עברית
מסת"ב: 978-965-208-237-4
מספר העמודים: 192   מידות (ס"מ): 15 × 24   כריכה: בד