הינך נמצא כאן

רשימת הדרגות האקדמיות בעברית ובאנגלית

סגל אקדמי בכיר

 

 

מסלול רגיל

 

 • פרופסור מן המניין - Professor 
 • פרופסור חבר -  Associate Professor
 • מרצה בכיר - Senior Lecturer 
 • מרצה -  Lecturer                                                  
 • קביעות - Tenure                                          

 

מסלול קליני בפקולטה לרפואה

 

 • פרופסור מן המניין קליני - Clinical Professor                                
 • פרופסור חבר קליני - Clinical Associate Professor  
 •  מרצה בכיר קליני  - Clinical Senior Lecturer     
 • מרצה קליני  -  Clinical Lecturer      

 

מסלול נלווה

 

 • פרופסור מן המניין נלווה  - Adjunct Professor
 • פרופסור חבר נלווה  - Adjunct Associate Professor

 

 

מסלול חוקרים

 

 • עמית מחקר   -Principal Research Associate  
 • חוקר בכיר  - Senior Research Associate
 • חוקר  -  Research Associate

 

 

מסלול מורים

 

 • מורה בכיר -  Senior Teacher
 • מורה - Teacher

 

 

מסלול חברי הוראה

 

 • חבר הוראה בדרגת פרופסור מן המניין  -  Teaching Associate with the  Rank of Professor
 • חבר הוראה בדרגת פרופסור חבר -Teaching Associate with the Rank of Associate Professor 
 • חבר הוראה בדרגת מרצה בכיר  -  Teaching Associate with the Rank of Senior Lecturer
 • חבר הוראה בדרגת מרצה - Teaching Associate with the Rank of Lecturer
 • חבר הוראה בדרגת פרופסור מן המניין קליני - Teaching Associate with the Rank of Clinical Professor
 • חבר הוראה בדרגת פרופסור-חבר קליני - Teaching Associate with the Rank of Clinical Associate Professor
 • חבר הוראה בדרגת מרצה בכיר קליני - Teaching Associate with the Rank of Clinical Senior Lecturer
 • חבר הוראה בדרגת מרצה קליני - Teaching Associate with the Rank of Clinical Lecturer

 

 

אורחים

 

 • פרופסור מן המניין אורח - Visiting  Professor
 • פרופסור חבר אורח -  Visiting Associate Professor
 • מרצה בכיר אורח - Visiting Senior Lecturer
 • מרצה אורח -  Visiting Lecturer
 • פרופסור מן המניין נלווה אורח -  Visiting Adjunct  Professor
 • פרופסור חבר נלווה אורח - Visiting Adjunct Associate Professor
 • מורה בכיר אורח - Visiting Senior Teacher
 • מורה אורח -  Visiting Teacher                                          
 • עמית מחקר אורח - Visiting Principal Research Associate
 • חוקר בכיר אורח  - Visiting Senior Research Associate

 

 

עמית סאקלר, פרופסור בכיר במינוי מיוחדSackler Professor by Special Appointment

 

 

סגל אקדמי זוטר

 

 • מדריך דוקטור -  Doctoral Instructor
 • מדריך -  Instructor
 • אסיסטנט - Teaching Assistant
 • עוזר הוראה - Junior Teaching Assistant
 • חוקר משנה - Junior Research Associate
 • חוקר עוזר -  Research Assistant
 • עוזר מחקר -              Junior Research Assistant
 • מורה משנה - Junior Teacher
 • מורה עוזר - Assistant Teacher
 • עמית בתר דוקטורי - Post Doctoral Fellow
 • עמית הוראה - Teaching Fellows
 • מורה מן החוץ - Teacher Part-Time

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
Design by
Basch Interactive