האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - هيئات أخلاقيات البيولوجيا
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

هيئات أخلاقيات البيولوجيا

هيئات أخلاقيات البيولوجيا في العالم:

 

American Society for Bioethics and Humanities: http://www.asbh.org/

The European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE): https://ec.europa.eu/research/ege/index.cfm

European Steering Committee on Bioethics: https://www.coe.int/en/web/bioethics/home

Nuffield Council on Bioethics: http://nuffieldbioethics.org/about

World Health Organization—Ethics and Health: http://www.who.int/ethics/en/

UNESCO: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/about-bioethics/

United Nations, International Bioethics Committee: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/international-bioethics-committee/

German Ethics Council: http://www.ethikrat.org/welcome?set_language=en

Cyprus National Bioethics Committee: http://www.bioethics.gov.cy/moh/cnbc/cnbc.nsf/dmlrec_en/dmlrec_en?OpenDocument

Nordic Committee on Bioethics: http://www.ncbio.org/

Canada, CIHR Standing Committee on Ethics: http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/2859.html

Bioethics Advisory Committee Singapore http://www.bioethics-singapore.org/