האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - מפת אתר
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

Skip Navigation Links.
Collapse עמוד הביתעמוד הבית
Collapse האקדמיההאקדמיה
Collapse על האקדמיהעל האקדמיה
פרק היסטורי
חוק האקדמיה
תקנון האקדמיה
Collapse המועצההמועצה
מועצות קודמות
הצוות
Collapse החטיבה למדעי הטבעהחטיבה למדעי הטבע
Collapse קרינת סינכרוטרון	קרינת סינכרוטרון
ESRF
SEASAME
מידע למשתמשי סינכרוטרון
החטיבה למדעי הרוח
Collapse האגף לייעוץ וקשרי ממשלהאגף לייעוץ וקשרי ממשל
היוזמה מרכז לידע ולמחקר בחינוך
דוחות ועדות האקדמיה
Collapse ועדותועדות
ועדות בעבר
נציגות בגופים חיצוניים
תקציב ודוחות כספיים
מכרזים ודרושים
Collapse ספר ספקים ספר ספקים
נוהל רשימת ספקים
הודעה בדבר עריכת רשימת מציעים ספטמבר 2020
העמדת מידע לציבור לפי חוק חופש המידע
Collapse חברי וחברות האקדמיהחברי וחברות האקדמיה
Collapse החבריםהחברים
חברים שהלכו לעולמם
ראיונות החברים
Collapse חדשות ואירועיםחדשות ואירועים
חדשות
אירועים
"בשערי האקדמיה"
הרצאות שנתיות
האקדמיה בתקשורת
Collapse דו"חות וביטאוניםדו"חות וביטאונים
דוחות שנתיים
דוח מצב המדע
דוחות ועדות האקדמיה
איגרת - ביטאון האקדמיה
Collapse ביטאונים בעברביטאונים בעבר
כתב העת Bulletin
כתב העת Forum
פרסומי היוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך
הצהרת נגישות
Collapse מלגות ומענקיםמלגות ומענקים
מלגות אדמס
מלגות רות ארנון
פרסי בלווטניק למדענים צעירים
מלגות כינוסי קאוולי
הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה
תכנית מלגות הצטיינות לחוקרי בתר-דוקטורט מחו"ל
מלגות פולקס
פרס בחקר הקבלה על שם גרשם שלום
מלגות ע"ש אליכס דה רוטשילד במדעי הרוח והחברה
פרס כדור הארץ של פרונטירס
Collapse מלגות עברמלגות עבר
קרן בת-שבע דה רוטשילד
מלגות בתר-דוקטורט בתחום הפיזיקה הגרעינית
מלגות חירום לבתר-דוקטורט בעקבות מגפת הקורונה
תוכנית מיוחדת לתמיכה בחוקרים רוסים המגיעים לישראל
תמיכת חירום בחוקרים אוקראינים
Collapse פעילויות ומיזמיםפעילויות ומיזמים
הנגשת המדע לציבור
Collapse מרכז הקשר לחוקרים ישראליםמרכז הקשר לחוקרים ישראלים
כתובות מרכז הקשר
מרכז הקשר - תמונות מתחלפות
על מרכז הקשר
קישורים מהירים
הודעות
תמונות מתחלפות עמוד פנימי מרכז הקשר
Collapse על מרכז הקשרעל מרכז הקשר
פעילות מרכז הקשר
הקמת מרכז הקשר
הודעות
כנסים שנתיים - הרצאות ומצגות
מידע שימושי
קליטת סגל חדש
אנו דואגים לכם
סיפורי הצלחה
מרכז הקשר במדיה
קישורים חשובים
צרו קשר
האקדמיה הצעירה הישראלית
הקרן הלאומית למדע
Collapse פורום תל"מ (הפורום לתשתיות לאומיות למחקר ולפיתוח)פורום תל"מ (הפורום לתשתיות לאומיות למחקר ולפיתוח)
דוחות שהוגשו לפורום תל"מ
פעילויות האקדמיה בעבר
Collapse תערוכותתערוכות
תערוכה - היופי במדע
תערוכה - נתיב המאובנים: העדות לאבולוציית האדם
תערוכה - "בית ועד לחכמים": שישים שנות מדע ודעת
Collapse קשרים בין-לאומייםקשרים בין-לאומיים
על הקשרים הבין-לאומיים
אקדמיות עמיתות
ארגונים בין-לאומיים
המרכז האקדמי בקהיר
נוהל ביקורי חוקרים ישראלים בחו"ל וחוקרים עמיתים בישראל
צור קשר
כניסה לחברי האקדמיה