רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

יום עיון Quantum Connections

כ"ה באייר תשע"ט, 30 במאי 2019, בשעה 09:30

כינוס: Cooperation in Photon Science - Israel-DESY & European XFEL

י"ז בסיוון תשע"ט, 20 ביוני 2019      

אירועים שהיו

מפגש לכבוד פרופ' ב"ז קדר בהגיעו לגבורות

כ"ו באדר ב' תשע"ט, 2 באפריל 2019, בשעה 16:00
באירוע גבורות זה, במקום ערב הרצאות, יקיים פרופ' קדר יריד רעיונות ובו יציג כ-40 נושאים למחקר בתחומים השונים של עבודתו ויציע לנוכחים לבצע מחקרים אלה איתו או בכוחות עצמם בעזרת חומרים שיקבלו ממנו לפי העדפתם

"בשערי האקדמיה" - מפגש חמישי | גבולות המשפט

ו' באדר ב' תשע"ט, 13 במרס 2019, בשעה 19:00
סדרת מפגשים בחסות האקדמיה בנושא גבולות. המפגש החמישי: השופט חנן מלצר, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, ופרופ' רות גביזון, חברת האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים עם פרופ' נילי כהן, נשיאת האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב | עורכי התכנית: פרופ' ידין דודאי, פרופ' אבנר הולצמן, פרופ' דוד הראל ופרופ' נילי כהן
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12