רשימת קיצורי מקלדת
צור קשר | English
שנה גודל כתב: + -

האקדמיה הצעירה הישראלית

האקדמיה הצעירה הישראלית
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הצטרפה למגמה עולמית והקימה בנובמבר 2012 את האקדמיה הצעירה הישראלית. האקדמיה הצעירה פועלת באופן עצמאי, בגיבוי ובסיוע של האקדמיה הלאומית.
מטרותיה של האקדמיה הצעירה הן קידום הקשר בין המערכת האקדמית הישראלית לבין קובעי המדיניות ובין המערכת האקדמית לבין החברה, קידום מעמד המדען הצעיר בישראל, קידום יכולות מדעיות והתמודדות עם בעיות בעלות חשיבות לאומית ובין-לאומית.
 
את עשרים ושישה החברים הראשונים מינתה ועדה של האקדמיה הלאומית, ואת החברים הבאים בחרו חברי האקדמיה הצעירה על פי תקנון מוסכם. חברי האקדמיה הצעירה הם אנשי מדע מצטיינים מהשורה הראשונה ובולטים בתחומם. בהרכב האקדמיה הצעירה יש שאיפה לאיזון דיסציפלינרי ולייצוג הולם של האוכלוסייה והקהילה המדעית בישראל, בכפוף לעקרון המצוינות כתנאי קובע. כהונת החברים היא לתקופה קצובה של ארבע שנים.
 
חברי וחברות האקדמיה הצעירה
 
ד"ר שרון אהרונסון-להבי, החוג לתיאטרון, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר ניסים אוטמזגין, החוג ללימודי אסיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' דן אורון, המחלקה לפיסיקה של מערכות מורכבות, מכון ויצמן למדע
פרופ' ליאת איילון, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' יונינה אלדר, הפקולטה להנדסת חשמל , הטכניון
פרופ' נעם אליעז, המחלקה למדע והנדסה של חומרים, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' אלישבע באומגרטן, החוג להיסטוריה החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' ערן בוכבינדר, המחלקה לפיזיקה כימית, מכון ויצמן למדע
ד"ר יונתן בן דב, החוג למקרא, אוניברסיטת חיפה
ד"ר מיכל בר-אשר סיגל, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' אילת ברעם-צברי, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון
פרופ' אורן גזל-אייל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
פרופ' נירית דודוביץ, המחלקה לפיזיקה של מערכות מורכבות, מכון ויצמן למדע
פרופ' עודד הוד, בית הספר לכימיה, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר ספי הנדלר, הפקולטה לאמנויות, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' אודי זומר, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' מונא חורי-כסאברי, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר יעקוב חנא, המחלקה לגנטיקה מולקולארית, מכון ויצמן למדע
פרופ' אריאל כנפו-נעם, המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' רון מילוא, המחלקה למדעי הצמח והסביבה, מכון ויצמן למדע
פרופ' אהוד נקר, ביה"ס לפיסיקה ואסטרונומיה ע"ש סקלר, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' דן פאר, המחלקה לביולוגיה של התא ואימונולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' טליה פישר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' יובל פלדמן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' מיכל פלדמן, בית הספר למדעי המחשב, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' אבי צדוק, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' תמר ציגלר, המחלקה למתמטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' רועי קישוני, הפקולטה לביולוגיה, הטכניון
פרופ' מאיה שולדינר, המחלקה לגנטיקה מולקולארית, מכון ויצמן למדע
ד"ר יעל שטרנהל, החוג להיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' רודד שרן , בית הספר למדעי המחשב, אוניברסיטת תל-אביב
 
אתר האקדמיה הצעירה: young.academy.ac.il