רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

ועדות

לשנים תשע"ב-תשע"ח
 
(לפי סדר האל"ף-בי"ת)
 
פרופ' ערן בוכבינדר - יו"ר
פרופ' מונא חורי-כסאברי
ד"ר אודי זומר
מרב עטר - רכזת
 
פרופ' אליעזר רבינוביץ - יו"ר
פרופ' הלינה אברמוביץ
פרופ' אהוד דוכובני
פרופ' שולמית טרם
פרופ' יוסף ניר
פרופ' ירון עוז
פרופ' מרק קרלינר
פרופ' יעל שדמי  
ד"ר מני קירמה - רכז
 
הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית
פרופ' יצחק צרויה - יו"ר
פרופ' אברהם גל
פרופ' אלי פיסצקי
ד"ר גיא רון
פרופ' יגאל תלמי
ד"ר מני קירמה - רכז
 
פרופ' יובל גולן - יו"ר
פרופ' נעם אדיר
פרופ' רועי בק 
פרופ' יואל הירש 
פרופ' עודד ליבנה
פרופ' בועז פוקרוי
ד"ר שרון שוורץ
ד"ר מני קירמה - רכז
 
פרופ' רחלה פופובצר-יו"ר
פרופ' אהרן בלנק
פרופ' אורי שפירא
פרופ' סיריל כהן
פרופ' ברק קול
ד"ר בברלי גודמן
ד"ר אייל פריבמן
ד"ר יניב זיו
ד"ר מני קירמה - רכז
 
הוועדה המארגנת לכינוס GISFOH 2018
ד"ר משה בלידשטיין
ד"ר אורי גבאי
ד"ר אורית גזית
ד"ר יעל שטרנהל
סימה דניאל - רכזת 
 
פרופ' משה אורן - יו"ר
פרופ' אוהד בירק
פרופ' יהודית ברגמן
פרופ' ליאור גפשטיין
פרופ' גדעון רכבי
ד"ר מני קירמה - רכז
 
הוועדה המייעצת ליו"ר ות"ת בנושאי מחקר
פרופ' דוד הראל - יו"ר
פרופ' יפה זילברשץ - יו"ר 
פרופ' אבנר הולצמן
פרופ' יעקב זיו
פרופ' רשף טנא
פרופ' יוסף שילה
פרופ' ישעיהו טלמון
פרופ' אלישבע באומגרטן
פרופ' אריאל כנפו
פרופ' מיכל פלדמן
מר ישי פרנקל 
 
פרופ' עמנואל טוב - יו"ר
פרופ' מרגלית פינקלברג
סימה דניאל - רכזת 
 
פרופ' אברהם גרוסמן
פרופ' מרדכי עקיבא פרידמן
סימה דניאל - רכזת
 
הוועדה לבדיקת מצב ההוראה ומחקר השואה באוניברסיטאות בישראל
פרופ' ישראל ברטל - יו"ר
פרופ' שלמה אבינרי
פרופ' יהודה באואר
פרופ' חוה (חוי) דרייפוס בן-ששון
פרופ' שולמית וולקוב
פרופ' דינה פורת
סימה דניאל - רכזת 
 
ועדת איתור מועמדים חדשים לחטיבה למדעי הטבע
פרופ' יורם גרונר - יו"ר
פרופ' גדעון דגן 
פרופ' איתמר וילנר
פרופ' יוסי לויה
ד"ר מני קירמה - רכז
 
ועדת איתור מועמדים חדשים לחטיבה למדעי הרוח
פרופ' יואל רק - יו"ר
פרופ' יואב בנימיני
פרופ' איתן קולברג
סימה דניאל - רכזת 
מועצה
פרופ' נילי כהן - יו"ר
פרופ' רחל גלון
גב' גליה פינצי
פרופ' גבריאל רוזנבאום
נציגי האוניברסיטאות
נציגי החברה המזרחית
נציג ות"ת
נציג משרד החוץ
בוב לפידות - רכז
הנהלה
גב' גליה פינצי - יו"ר
פרופ' גבריאל ורבורג
פרופ' מחמוד יזבכ
פרופ' אמנון כהן
פרופ' שמעון שמיר
 
ד"ר עתניאל דרור - יו"ר
פרופ' ליאת איילון
פרופ' רות ארנון
ד"ר יעקוב חנא  
פרופ' יוסף ירדן
פרופ' שי לביא
פרופ' אפרת לוי-להד 
פרופ' מישל רבל
עו"ד ד"ר סיון תמיר
ד"ר מני קירמה - רכז
 
פרופ' רשף טנא - יו"ר
פרופ' רות ארנון
פרופ' ידין דודאי
פרופ' דוד הראל
פרופ' סרג'יו הרט
פרופ' שולמית וולקוב
פרופ' יהושע יורטנר
פרופ' נילי כהן
ד"ר מאיר צדוק
פרופ' זאב תדמור
ד"ר מני קירמה - רכז
 
ועדת הביקורת של האקדמיה
פרופ' שאול שקד
פרופ' זאב תדמור
גדי לוין - רכז 
 
ועדת ההיגוי להרצאה השנתית על שם מרטין בובר
פרופ' יוסף קפלן - יו"ר
פרופ' מנחם יערי
פרופ' גדליה סטרומזה
פרופ' מרגלית פינקלברג
סימה דניאל - רכזת
 
פרופ' מנחם יערי - יו"ר
מר אמיר אלשטיין
פרופ' שאול הוכשטיין
פרופ' אלכסנדר (אלכס) לובוצקי
פרופ' נח לוין-אפשטיין  
פרופ' פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א
פרופ' מייקל פויאר
פרופ' יוחנן פרידמן
גב' יהודית שלוי
ד"ר תמי חלמיש אייזנמן - מנהלת
 
ועדת ההיגוי לכינוס הרב-תחומי השנתי בנושא "זמן"
פרופ' ידין דודאי – יו"ר
פרופ' יורם בילו
פרופ' נעמה גורן-ענבר
פרופ' דוד הראל
פרופ' יעקב קליין
פרופ' שלומית רמון-קינן
 
פרופ' דוד הראל
פרופ' ידין דודאי
פרופ' אבנר הולצמן
פרופ' ישראל פינקלשטיין
 
ועדת ההיגוי לשימור ולפיתוח אוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטאות המחקר
פרופ' יוסי לויה - יו"ר
פרופ' יעל לובין
פרופ' רונן קדמון
פרופ' נגה קרונפלד-שור 
פרופ' אהוד שפניר
ד"ר מני קירמה - רכז
 
ועדת ההיגוי של מיזם MGHי(MONUMENTA GERMANIAE HISTORICA)
פרופ' ב"ז קדר - יו"ר
פרופ' משה אידל 
פרופ' מלאכי בית-אריה
יעקב גוגנהיים
פרופ' אברהם גרוסמן
פרופ' ישראל יובל
ד"ר פיטר לנרד
פרופ' שמחה עמנואל
פרופ' יוסף קפלן
סימה דניאל - רכזת
 
פרופ' יוחנן פרידמן
פרופ' שאול שקד
סימה דניאל - רכזת
 
פרופ' מוטי שגב - יו"ר
פרופ' משה אורן
פרופ' גדעון דגן
פרופ' שמריהו הוז
פרופ' מוטי הייבלום
פרופ' גיל קלעי 
פרופ' דוד קשדן
פרופ' חרמונה שורק
בת-שבע שור - רכזת
 
ועדת ההשקעות
דן זיסקינד
גרי ליבלר
יוסי לנץ
אהוד נייגר
הרי ספיר
גדי לוין - רכז
 
ועדת הכספים
ד"ר יוסף צ'חנובר
אברהם (בייגה) שוחט
גדי לוין - רכז
 
פרופ' עוזי פליטמן - יו"ר
ד"ר מנחם גורן - יו"ר
פרופ' בלה גליל
פרופ' גדעון דגן
ד"ר נטע דורצ'ין
פרופ' אמוץ דפני
ד"ר דניאל יואל
פרופ' מרדכי כסלו
ד"ר אמנון פרידברג
ד"ר יותם ציפר ברגר 
ד"ר מני קירמה - רכז
 
פרופ' יוסף קפלן - יו"ר
פרופ' ידין דודאי
פרופ' משה הלברטל
פרופ' מרדכי עקיבא פרידמן
סימה דניאל - רכזת
 
פרופ' משה בר-אשר - יו"ר
פרופ' רות ברמן
פרופ' ידין דודאי 
פרופ' אבנר הולצמן
פרופ' איתן קולברג
פרופ' יוסף קפלן
טלי אמיר - רכזת
 
ועדת התכניות במדעי הרוח והחברה
פרופ' בנימין איזק - יו"ר
פרופ' סרג'יו הרט
פרופ' שולמית וולקוב
פרופ' מרדכי עקיבא פרידמן
פרופ' יוסף קפלן
פרופ' בן-עמי שילוני 
סימה דניאל - רכזת
 
ועדת התכנית לבתר-דוקטורנטים מצטיינים מחו"ל
ועדת היגוי
פרופ' איתמר וילנר - יו"ר
פרופ' יונינה אלדר
פרופ' יורם גרונר
פרופ' סרג'יו הרט
סימה דניאל - רכזת
ועדת שיפוט
פרופ' מוטי שגב – יו"ר
פרופ' קרן אברהם
פרופ' דורון אורבך
פרופ' משה אורן
פרופ' יונינה אלדר
פרופ' ליטל אלפונטה
פרופ' שמשון בלקין
פרופ' משה דויטש
פרופ' איירה ויינשטוק
פרופ' נתי ליניאל
פרופ' רון ליפשיץ
פרופ' ערן משורר
פרופ' חיים סומפולינסקי
פרופ' וולפגנג פאראק
פרופ אורי שקד
בת-שבע שור - רכזת 
 
פרופ' אבנר הולצמן – יו"ר
פרופ' ליאת איילון
פרופ' יורם בילו
פרופ' נעמה גורן-ענבר
פרופ' אורן גזל-אייל
פרופ' דוד שולמן
סימה דניאל-רכזת
 
ועדת מומחים לבדיקת הנושא של איכות חיים בישראל
פרופ' מנחם יערי - יו"ר
פרופ' אורי חפץ
פרופ' אבנר עופר
פרופ' אלחנן הלפמן
מר אריאל וייס
פרופ' נתן זוסמן
פרופ' משה יוסטמן
פרופ' הדס מנדל 
פרופ' ערן פייטלסון 
מר יואל פינקל
פרופ' אורית קדר
פרופ' יוג'ין קנדל 
ירדן ניב - רכז 
 
ועדת מעקב לדוח מצב המדע בישראל
פרופ' רשף טנא - יו"ר
פרופ' יואב בנימיני
פרופ' נעמה גורן-ענבר
פרופ' אמנון אהרוני
פרופ' יוסף ירדן
פרופ' נעם אליעז
גדי לוין ומרב עטר - רכזים
 
ועדת שיפוט לבתר דוקטורט בתחום הפיזיקה הגרעינית 
פרופ' יצחק צרויה - יו"ר
פרופ' אברהם גל
פרופ' יחיאל ליכטנשטט
ד"ר מני קירמה- רכז 
 
פרופ' יואב בנימיני -יו"ר
פרופ דן אורון
פרופ' מרגלית פינקלברג
פרופ' אורית קדר
פרופ' עדי קמחי
פרופ' עידית תשובה 
פרופ' יוסי לויה - יו"ר
פרופ' יונינה אלדר 
פרופ' חנוך גוטפרוינד
פרופ' יורם גרונר
פרופ' אלישע האס
פרופ' דוד הראל    
פרופ' איתמר וילנר
פרופ' אברהם ניצן
פרופ' נגה קרונפלד-שור 
פרופ' גיורא שמחן
ד"ר מני קירמה - רכז
 
--------------------------------------------------------------------------

ועדות בעבר

 
הוועדה לבדיקת השפעת פעילותה של רשות הפטנטים הישראלית על התעשייה המקומית ועל
קידום פעילות המו"פ במדינה
פרופ' יוסף קוסט - יו"ר
פרופ' מיכאל בירנהק
פרופ' אלחנן הלפמן
פרופ' טליה פישר
ד"ר מני קירמה - רכז 
 
ועדת פרסומי מדע פופולרי
פרופ' ליאת איילון
פרופ' יונתן בן דב
פרופ' יואב בנימיני
פרופ' דוד הראל
פרופ' יוסף קפלן
פרופ' יוסף שילה
אביטל בר - רכזת
 
אביטל בר
פרופ' עילם גרוס
פרופ' יוסף ניר
פרופ' ארז עציון
פרופ' אליעזר רבינוביץ
פרופ' יורם רוזן
יעל קינר - רכזת
 
פרופ' דן שכטמן - יו"ר אקדמי
פרופ'-משנה אילת ברעם-צברי - יו"ר משותף
אביטל בר - יו"ר משותף
יואל אסתרון
פרופ' נאוה בן-צבי
פרופ' עילם גרוס
מיה הלוי
פרופ' דוד הראל
פרופ' אורן הרמן
אמיר זיו
פרופ' יעל חנין
פרופ' נילי כהן
רן לוי
ד"ר מייקל לזר
חנוך מרמרי
איתי נבו
כרון סטהיל
פרופ' ראם סרי
ד"ר רועי צזנה
אסף שטול טראורינג
יעל קינר - רכזת
 
הוועדה הלאומית לננוטכנולוגיה
ד"ר דן מידן - יו"ר
ד"ר בועז איתן
אמיר אלשטיין
ד"ר משה גולדברג
פרופ' מקס הרצברג
דן וילנסקי
פרופ' יהושע יורטנר
ישראל מקוב
גיורא שלגי
ד"ר מאיר וינשטיין - רכז 
 
הוועדה לבדיקת תחום מדע הדתות באוניברסיטאות בישראל
פרופ' גדליה סטרומזה - יו"ר
פרופ' גדעון בוהק
פרופ' יונתן בן-דב
פרופ' מארן ניהוף
פרופ' אדם סילוורסטיין
פרופ' נורית שטדלר
פרופ' שאול שקד
סימה דניאל - רכזת 
 
הוועדה לבדיקת המחקר בתחומי הגז, הנפט ואזורי ה-EEZ
הוועדה הבין-לאומית
פרופ‘ עמוס נור - יו"ר
Prof. Marlan Downey
Prof. Martin Landro
ד"ר הרולד ויניגר
גב' אורית ניר - מזכירה 
ד"ר יוסי סגל - רכז
הצוות הישראלי המלווה
פרופ‘ צבי בן-אברהם - יו"ר
פרופ' אלן מטיוס
ד"ר יצחק מקובסקי
פרופ' רוני קוזלוב
 
הוועדה לבדיקת מצב המחקר בישראל בתחום הארכאולוגיה
ד"ר גדעון אבני
פרופ' דוד אדן-ביוביץ
פרופ' אליעזר אורן
פרופ' מיכל ארצי
פרופ' אנה בלפר-כהן
פרופ' אבי גופר
פרופ' סיי גיטין
ד"ר עוזי דהרי
פרופ' אביעד הכהן
פרופ' מינה ויינשטיין-עברון
פרופ' זאב וייס
פרופ' סטיב וינר
פרופ' מייק טרנר
פרופ' עמיחי מזר
פרופ' יוסי פטריך
פרופ' מרגלית פינקלברג
פרופ' ישראל פינקלשטיין
פרופ' ב"ז קדר
פרופ' סטיב רוזן
פרופ' יואל רק
ד"ר איציק שי - רכז
 
הוועדה לבחינת מספר החברים באקדמיה
פרופ' יוסף קפלן - יו"ר
פרופ' יורם גרונר
פרופ' איתמר וילנר
פרופ' נילי כהן
רכז - ד"ר מני קירמה
 
הוועדה לפרויקט הבין-לאומי בנושא CORPUS VASORUM ANTIQUORUM
פרופ' מרגלית פינקלברג
ד"ר סוניה קלינגר
ד"ר סילוויה רוזנברג
גליה פינצי - רכזת
 
ועדה מדעית למיפוי המחקר האקדמי בתחומי טכנולוגיות המקטינות את השימוש בנפט בתחבורה
פרופ‘ יצחק אפלויג - יו"ר
פרופ‘ מיכה אשר
ד"ר יצחק ברזין
פרופ‘ גרשון גרוסמן
פרופ‘ גדעון גריידר
פרופ‘ מרדכי הרשקוביץ
פרופ‘ איתמר וילנר
פרופ‘ אילן חת
פרופ‘ דוד כאהן
פרופ‘ עמנואל פלד
פרופ‘ אריה צבן
פרופ‘ יוג‘ין קנדל
 
ועדת ההיגוי לכינוס כימיה צרפת-ישראל
פרופ' יהושע יורטנר - יו"ר
פרופ' רפאל משולם
פרופ' רוני קוזלוב
ד"ר יוסי סגל - רכז
 
ועדת ההיגוי לנושא הערכת המחקר הביו-רפואי בישראל
פרופ' רות ארנון - יו"ר
פרופ' אלכס קינן ז"ל - סגן יו"ר
פרופ' עודד אברמסקי
ד"ר גבי ברבש
ד"ר אורה דר
פרופ' אברהם הרשקו
פרופ' אורי זליגסון
פרופ' יוסף מקורי
פרופ' מיכאל סלע
ד"ר קארל סקורצקי
ד"ר אירית פנחסי
פרופ' יוסף קלפטר
פרופ' ברכה רגר
פרופ' חרמונה שורק
פרופ' גיורא שמחן
ד"ר דוד פרידמן - רכז
  
ועדת ההיגוי "סוגיות במחקר ביוטכנולוגי בעידן הטרור"
פרופ' אלכס קינן ז"ל - יו"ר
פרופ' איתן ביבי
השופטת (בדימוס) גב' שושנה ברמן
פרופ' הלל ברקוביאר
פרופ' יהודה דנון
פרופ' מקס הרצברג
פרופ' שולה מיכאלי
פרופ' ברכה רגר
פרופ' עמוס שפירא
פרופ' נתן שרון
ד"ר דוד פרידמן - חבר ורכז
 
ועדת המכרזים
גדי לוין - יו"ר
אביטל בר
מיכאל זגורי
ילנה יופה
בוב לפידות
 
ועדת הערכה לפעילויות הישראליות בפיזיקת אנרגיות גבוהות
Prof. Sergio Bertolucci
Prof. Michael Chanowitz
Prof. Peter Jenni
Dr. Morris (Moishe) Pripstein
Les Robertson
ד"ר יוסי סגל - רכז
פרופ' אליעזר רבינוביץ - משקיף
 
ועדת מומחים לנושא "מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש"
פרופ‘ מנחם יערי - יו"ר
פרופ' נחמן בן-יהודה
ד"ר חגית בנבג'י
פרופ' יערה בר-און
הרב ד"ר יהודה ברנדס
פרופ' שאול הוכשטיין
ד"ר אדם לפסטיין
פרופ' פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א
ד"ר שמואל סתת
פרופ' מיכאיל קרייני
גב' עפרה ברנדס - רכזת
 
ועדת פורום "אופקים חדשים במדע" (פורום מדעי הטבע)
פרופ' איתמר וילנר - יו"ר
פרופ' יוסף אמרי
פרופ' אילן חת
פרופ' רפאל דוד לוין
פרופ' אלכסנדר לויצקי
פרופ' רפאל משולם
פרופ' עדי שמיר
ד"ר יוסי סגל - רכז
 
צוות המעקב ליישום ההמלצות שבדוח הוועדה:
פרופ‘ רות ארנון - יו"ר
פרופ‘ חיים סידר
ד"ר דוד פרידמן - רכז