רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

הצוות

לשכת נשיאה ומנהלת האקדמיה    
פרופ' נילי כהן     נשיאה02-5676204
גליה פינצי  מנהלת02-5676204
דגנית עזר  מנהלת הלשכה וכוח אדם02-5676204
כספים ומנהל  
גדי לויןסמנכ"ל02-5676210

לנה יופהחשבת02-5676226
אלה בדליאןמנהלת חשבונות02-5676229
החטיבה למדעי הטבע  
ד"ר מני קירמהרכז02-5676220
אביבה לוימתאמת מנהלתית02-5676256
החטיבה למדעי הרוח  
 סימה דניאל רכזת02-5676255
 זיוה דקל מתאמת מנהלתית02-5676209
קשרים בין-לאומיים  
 בוב לפידות מנהל02-5676221
 רות חסון מתאמת קשרים בין-לאומיים02-5676253
מלגות דוקטורט ובתר-דוקטורט, מרכז הקשר לחוקרים ישראלים
  
 בת-שבע שור מנהלת02-5676207
 ההוצאה לאור  
 טלי אמיר מנהלת ועורכת ראשית02-5676208
 דבורה גריינימן עורכת בכירה באנגלית02-5676219
 ריטה ספוז'ניקוב אחראית שיווק והפצה02-5676233
 יהודה גרינבאום מפיק דפוס02-5676258
 פרויקטים מיוחדים  
 מרב עטר רכזת האקדמיה הצעירה ופרויקטים מיוחדים02-5676205
 תחזוקה ומשק  
 מיכאל זגורי מנהל02-5676200
 כוכי מימרן מתאמת מנהלתית02-5676240
 יוסי אפללו עוזר02-5676239
 מיכל כהן עובדת משק02-5676235 
 ריקי ביטון עובדת משק02-5676235 
 אורלי דריהם עובדת משק02-5676235 
 מחשוב  
 יעקב רוטמן אחראי מחשוב02-5676211
 ארכיון  
 רבקה פרדס-גבריאלארכיונאית02-5676201