רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

הרצאות ומצגות

הכינוס השנתי התשיעי של מרכז הקשר (וידאו ומצגות)

דצמבר 2018
תוכנית האירוע ורשימת נציגי המוסדות והארגונים ביריד התעסוקה

 

מצגת - שירה נבון, ות"תמצגת - סמדר הירש, ISERDמצגת - רחל אביטן, תוכנית עמיתי עזריאלימצגת - גרנית בן-עזרה זינגר, המרכז לקליטה במדע


 

מצגת - מוניקה לב-כהן, ScienceAbroad

 

 

תמונות מהאירוע: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ד"ר קובי ריכטר
 
 
ד"ר יהודית ריכטר
 
גליה פינצי
 
 
 גרנית בן-עזרא זינגר
 
מוניקה לב-כהן
 
 
פרופ' נילי כהן
 
רחל אביטן
 
שירה נבון
 
סמדר הירש
 
בהשתתפות: