רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

ראיונות החברים

פרופ' שלמה אבינרי
מראיינים: פרופ' יצחק אנגלרד ופרופ' זאב שטרנהל

13 בדצמבר 2017 


פרופ' ישראל אומן
מראיינים: פרופ' סרג'יו הרט, פרופ' מנחם יערי ופרופ' גיל קלעי

25 בספטמבר 2017 
 


פרופ' יצחק אנגלרד
מראיינים: פרופ' אהרן ברק ופרופ' אריאל פורת

8 בפברואר 2018 


פרופ' יהודה באואר
מראיינים: פרופ' שלמה אבינרי ופרופ' שלומית וולקוב

1 במרס 2017


פרופ' יהושע בלאו
מראיינים: פרופ' יוחנן פרידמן ופרופ' איתן קולברג 

5 בינואר 2017 
 

פרופ' מנחם ברינקר ז"ל
מראיינים: פרופ' אבנר הולצמן, פרופ' מנחם יערי ופרופ' אבישי מרגלית

5 ביולי 2016 - חלק א' 
 
חלק ב'
 
חלק ג' 


פרופ' חיים הררי
מראיינת: פרופ' רות ארנון

22 בינואר 2018


מראיין: פרופ' מיכאל פריי

1 במרס 2017


פרופ' מיכאל סלע
מראיינת: פרופ' עדה יונת

14 בפברואר 2017 

 

פרופ' יעקב קליין
מראיינים: ד"ר אורי גבאי וד"ר יצחק צפתי

14 בפברואר 2018
 

פרופ' מיכאל רבין
מראיין: פרופ' דוד הראל

4 בפברואר 2018 


פרופ' שאול שקד
מראיינים: פרופ' גדליה סטרומזה ופרופ' דוד שולמן

9 בינואר 2017 


פרופ' יגאל תלמי 
מראיין: פרופ' מוטי הייבלום

24 באוגוסט 2016