האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - החטיבה למדעי הטבע
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החטיבה למדעי הטבע

על החטיבה למדעי הטבע

החטיבה למדעי הטבע של האקדמיה מקבצת בתוכה מטובי המדענים בישראל בתחומי מדעי הטבע השונים; יו"ר החטיבה כיום הוא פרופ´ ידין דודאי.

פיזיקה של אנרגיות גבוהות - פעילות ישראל ב-CERN

בדצמבר 2013 הוכתרו בהצלחה המאמצים שנמשכו שנים רבות להביא את CERN לקבל את ישראל כחברה מלאה. קבלת ישראל אושרה כנדרש פה אחד, על ידי 20 מדינות, בהצבעה חשאית במועצת CERN.

קרינת סינכרוטרון

הוועדה הלאומית לקרינת סינכרוטרון עושה לקידום הפעילות המחקרית בנושא. בין היתר, הוועדה בוחנת את הפעילות המדעית של קבוצות המחקר מישראל במתקן האירופי לקרינת סינכרוטרון, ESRF.

פורום צעירי מדעי הטבע

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים החליטה להקים פורום צעירים במדעי הטבע, והפורום החל לפעול בשנת תשע"ז (2016).

פאונה ופלורה של ארץ ישראל

אחד התחומים שבהם פועלת האקדמיה לפרסום כתבים הוא הפאונה והפלורה של ארץ ישראל; הפעילות מתבצעת באמצעות ועדה מייעצת, אם ביזמתם של מדענים בתחום ואם ביזמתה של הוועדה.

אוספי הטבע הלאומיים למחקר

האקדמיה מכירה בחשיבותם של האוספים הלאומיים ועושה לשימורם של אוספי הטבע הלאומיים המתעדים את הצומח והחי בארץ ישראל ולקידום הפעילות המחקרית באוספים אלה. 
 

ביואתיקה

נוכח חשיבותו של נושא הביואתיקה החליטה האקדמיה בשנת תשע"ו (2016) להקים מחדש את ועדת ביואתיקה שפעלה בעבר. ועדת ביואתיקה תעסוק בעיקר במעקב אחר פעילות המחקר בנושא בעולם ובדיווח עליה לאקדמיה, בליבון סוגיות רלוונטיות לציבור בישראל ובשיתוף פעולה עם אקדמיות זרות בדמות סדנאות וכינוסים בנושא.

פעילות החטיבה בעבר

מפעילות החטיבה בעבר: הוועדה הלאומית לבחינת הפעילות בפיזיקה גרעינית, הוועדה מייעצת לחקר גנום האדם ו-ועדה בין-לאומית חיצונית לעניין האסטרונומיה בישראל.