האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - החטיבה למדעי הטבע
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החטיבה למדעי הטבע

על החטיבה למדעי הטבע

החטיבה למדעי הטבע של האקדמיה מקבצת בתוכה מטובי המדענים בישראל בתחומי מדעי הטבע השונים; יו"ר החטיבה כיום הוא פרופ´ ידין דודאי.

פיזיקה של אנרגיות גבוהות - פעילות ישראל ב-CERN

בדצמבר 2013 הוכתרו בהצלחה המאמצים שנמשכו שנים רבות להביא את CERN לקבל את ישראל כחברה מלאה. קבלת ישראל אושרה כנדרש פה אחד, על ידי 20 מדינות, בהצבעה חשאית במועצת CERN.

ועדת ההיגוי של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים להתמודדות עם משבר האקלים

ביולי 2021 הודיעה האקדמיה על הקמת ועדת מומחים רב-תחומית שתבחן את נושא האקלים בישראל על כל היבטיו ותמליץ על דרכי פעולה לקידום הטיפול בו, לנוכח חשיבותו הגוברת של נושא האקלים בארץ ובעולם.

קרינת סינכרוטרון

הוועדה הלאומית לקרינת סינכרוטרון עושה לקידום הפעילות המחקרית בנושא. בין היתר, הוועדה בוחנת את הפעילות המדעית של קבוצות המחקר מישראל במתקן האירופי לקרינת סינכרוטרון, ESRF.

פאונה ופלורה של ארץ ישראל

אחד התחומים שבהם פועלת האקדמיה לפרסום כתבים הוא הפאונה והפלורה של ארץ ישראל; הפעילות מתבצעת באמצעות ועדה מייעצת, אם ביזמתם של מדענים בתחום ואם ביזמתה של הוועדה.

אוספי הטבע הלאומיים למחקר

האקדמיה מכירה בחשיבותם של האוספים הלאומיים ועושה לשימורם של אוספי הטבע הלאומיים המתעדים את הצומח והחי בארץ ישראל ולקידום הפעילות המחקרית באוספים אלה. 
 

ביואתיקה

נוכח חשיבותו של נושא הביואתיקה החליטה האקדמיה בשנת תשע"ו (2016) להקים מחדש את ועדת ביואתיקה שפעלה בעבר. ועדת ביואתיקה תעסוק בעיקר במעקב אחר פעילות המחקר בנושא בעולם ובדיווח עליה לאקדמיה, בליבון סוגיות רלוונטיות לציבור בישראל ובשיתוף פעולה עם אקדמיות זרות בדמות סדנאות וכינוסים בנושא.

פורום צעירי מדעי הטבע

פורום הצעירים במדעי הטבע החל בפעילותו בשנת תשע"ז בהובלתו של פרופ' איתמר וילנר, ראש החטיבה.

פעילות החטיבה בעבר

מפעילות החטיבה בעבר: הוועדה הלאומית לבחינת הפעילות בפיזיקה גרעינית, הוועדה מייעצת לחקר גנום האדם ו-ועדה בין-לאומית חיצונית לעניין האסטרונומיה בישראל.