רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החטיבה למדעי הרוח

על החטיבה למדעי הרוח

החטיבה למדעי הרוח של האקדמיה מקבצת בתוכה מטובי החוקרים בישראל בתחומי מדעי הרוח השונים; בתפקיד יו"ר החטיבה למדעי הרוח מכהן כיום פרופ' יוסף קפלן.

מפעל האונומסטיקון של ארץ ישראל

מפעל האונומסטיקון של ארץ ישראל (The Onomasticon of Iudaea•Palaestina and Arabia in the Greek and Latin Sources) מרכז את כל המובאות ביוונית ובלטינית המזכירות שמות גאוגרפיים ואתניים בארץ ישראל ובסביבתה הקרובה מאמצע המאה הרביעית לפני הספירה (ערב כיבוש הארץ בידי אלכסנדר הגדול) ועד הכיבוש המוסלמי באמצע המאה השביעית לספירה.

חקר השירה והפיוט בגניזה על שם עזרא פליישר

המפעל נוסד על ידי האקדמיה הלאומית בשנת תשכ"ז (1967). מטרת המפעל, שבראשו עומדת פרופ´ שולמית אליצור, היא לפענח, לזהות ולקטלג את קטעי השירה והפיוט שנשתמרו באוספי הגניזה הקהירית. 

המפעל המשותף עם Monumenta Germaniae Historica

האקדמיה שותפה ל-Monumenta Germaniae Historicaי(MGH) שבמינכן במפעל התקנתן והוצאתן לאור של מהדורות ביקורתיות של חיבורים עבריים מאשכנז בימי הביניים. הכרך הראשון בסדרה ראה אור ב-2005. 

מפעל המילון של הפרסית האמצעית

מפעל בחסות האקדמיה, בניהולו של פרופ´ שאול שקד, ובפיקוח ועדה אקדמית. מטרת המפעל היא להעלות בשלב הראשון את כל הטקסטים הרלוונטיים בפרסית אמצעית לאתר המיועד במרשתת.

פורום צעירי מדעי הרוח והחברה

פורום הצעירים של החטיבה למדעי הרוח החל לפעול בשנת תשס"ד (2004). מטרת הפורום לרכז את המצטיינים באנשי המדע הצעירים בארץ בקבוצות דיון וחשיבה וליזום ולקדם קשר ופעילות מחקרית ואינטלקטואלית משותפת בין חוקרים ממוסדות שונים ומתחומים מגוונים במדעי הרוח והחברה.

German-Israeli Frontiers of the Humanities Symposium - GISFOH

הסכם שנחתם בשנת 2009 בין האקדמיה לקרן אלכסנדר פון הומבולדט הגרמנית הוביל לכינון סדרת כינוסים רב-תחומיים במדעי הרוח שבהם משתתפים חוקרים צעירים - ישראלים וגרמנים.

פעילות החטיבה בעבר

מפעילות החטיבה בעבר: מפעל הפלאוגרפיה העברית, הוועדה לבחינת תחום ההיסטוריה, הוועדה ליישום הדוח בנושא עתיד מדעי הרוח באוניברסיטאות המחקר בארץ ומפעל התפילה.