רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

דוח מצב המדע

בתיקון לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, התש"ע-2010, נקבע שעליה להגיש לממשלה (לשר המדע) ולכנסת סקירה תלת-שנתית על מצב המדע והמחקר בישראל בהשוואה לעולם.
בשנת תשע"ג (2013) הגישה האקדמיה את דוח מצב המדע הראשון. את העבודה על הדוח הראשון ריכזה ועדה מיוחדת בראשותה של נשיאת האקדמיה דאז, פרופ' רות ארנון. דוח מצב המדע התלת-שנתי השני הוגש ב-26 בדצמבר 2016 לוועדת המדע של הכנסת ולשר המדע.
בראש הוועדה עמד פרופ' רשף טנא, והיא נחלקה לחמש תת-ועדות בתחומים האלה:
 
1. חוסרים במחקר הבסיסי: פרופ' רשף טנא - יו"ר, פרופ' דוד הראל, פרופ' סרג'יו הרט, פרופ' שולמית וולקוב.
2. מחקר תרגומי: פרופ' רות ארנון - יו"ר, פרופ' רות ברמן, פרופ' ידין דודאי, פרופ' רשף טנא, פרופ' יהושע יורטנר.
3. קשרים בין-לאומיים: ד"ר מאיר צדוק - יו"ר, פרופ' ידין דודאי, פרופ' רשף טנא.
4. פערים שנוצרו במחקר הרפואי עקב מצוקות בבתי חולים: פרופ' רות ארנון, פרופ' רשף טנא.
5. היסטוריה ורוח: פרופ' יוחנן פרידמן - יו"ר, פרופ' יורם בילו, פרופ' אבנר הולצמן, פרופ' יוסף קפלן.