רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

דוח מצב המדע

בתיקון לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, התש"ע-2010, נקבע שעליה להגיש לממשלה (לשר המדע) ולכנסת סקירה תלת-שנתית על מצב המדע והמחקר בישראל בהשוואה לעולם.
בשנת תשע"ג (2013) הגישה האקדמיה את דוח מצב המדע הראשון. את העבודה על הדוח הראשון ריכזה ועדה מיוחדת בראשותה של נשיאת האקדמיה דאז, פרופ' רות ארנון. דוח מצב המדע התלת-שנתי השני הוגש בדצמבר 2016 לוועדת המדע של הכנסת ולשר המדע. דוח מצב המדע השלישי, דוח מצב המדע תש"ף/2019 פורסם בדצמבר 2019.