האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - Council
Keyboard shortcuts
Change font size: + -

Council

Prof. David Harel - President

Division: Sciences
Election year: 2010

Prof. Margalit Finkelberg - Vice President

Division: Humanities
Election year: 2005 

Prof. Nili Cohen - Past President

Division: Humanities
Election year: 2004

Prof. Yadin Dudai - Chairperson, Sciences Division

Division: Natural Sciences
Election year: 2014

Presidents

Prof. David Harel        2021 - Present 
Prof. Nili Cohen          2015 - 2021
Prof. Ruth Arnon        2010-2015 
Prof. Menahem Yaari  2004 - 2010

Vice Presidents

Prof. Margalit Finkelberg   2021- Present 
Prof. David Harel              2015 - 2021
Prof. Benjamin Z. Kedar   2010 - 2015
Prof. Ruth Arnon              2004 - 2010

Chairpersons, The Humanities

Prof. Sergiu Hart                 2019- 
Prof. Yosef Kaplan              2013 - 2019
Prof. Yohanan Friedmann   2007 - 2013

Chairpersons, The Sciences

Prof. Yadin Dudai                2019 -  
Prof. Itamar Willner             2013 - 2019
Prof. Raphael Mechoulam   2007 - 2013