האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - Contact Us
Keyboard shortcuts
Change font size: + -

Contact Us

Contact Us
The Israel Academy of Sciences and Humanities, 43 Jabotinsky Street, P.O.B 4040, 9104001, Jerusalem
Telephone: +972-25676222
 
Fax: +972-25666059