האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - Deceased Members
Keyboard shortcuts
Change font size: + -

Deceased Members

Prof. Ephraim Elimelech Urbach

The Hebrew University of Jerusalem
Talmud