רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

אירועים שהיו

סדנה דו לאומית ישראל - רוסיה
בנושא אופטימיזציה של חומרים

30/06/2003
בהשתתפות משלחת בת שמונה מדענים מרוסיה,
בתאריכים: 30/6 - 1/7 באקדמיה

טקס הענקת מלגות רופא - חוקר
לשנת תשס´ג (2003)

25/06/2003
מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
קרן בת-שבע דה רוטשילד ומשרד הבריאות

ערב עיון לכבוד פרופ´ הלל פורסטנברג
עם צאתו לגמלאות

19/06/2003
במסגרת הכינוס ´´הסתברות במתמטיקה´´

הרצאת אורח של פרופ´ פיטר משיניסט
מאוניברסיטת הארוורד

09/06/2003
ירצה על
- Assyriology, the Bible, and Comparative Studies
Benno Landsberger´´s Eigenbegrifflichkeit Revisited

יחסים בין-לאומיים בתקופת ארכיון עמרנה המורחבת (1200-1460 לפנה´ס)

21/05/2003
הרצאת אורח של פרופ´´ פנחס ארצי
מאוניברסיטת בר-אילן

ההרכב האתני ביוון באלף השני לפנה´´ס

13/05/2003
הרצאת אורח של פרופ´´ מרגלית פינקלברג
מאוניברסיטת תל-אביב

הרצאה שנתית על שם אלברט איינשטיין

08/05/2003
חתן פרס נובל בכימיה
פרופ´´ ז´´אן-מארי לן

יום עיון בנושא נשים במדע בישראל

01/05/2003
יו´´ר: פרופ´´ רות ארנון
בין השעות: 9:00 - 16:00
בבית האקדמיה

מיחושיו של הח´ליפה - טקסטים,זיכרון והיסטוריה בעיצוב חברה אסלאמית

08/04/2003
הרצאת-אורח של פרופ´´ דוד וסרשטיין
מאוניברסיטת תל-אביב
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51