רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

אירועים שהיו

ההרכב האתני ביוון באלף השני לפנה´´ס

13/05/2003
הרצאת אורח של פרופ´´ מרגלית פינקלברג
מאוניברסיטת תל-אביב

הרצאה שנתית על שם אלברט איינשטיין

08/05/2003
חתן פרס נובל בכימיה
פרופ´´ ז´´אן-מארי לן

יום עיון בנושא נשים במדע בישראל

01/05/2003
יו´´ר: פרופ´´ רות ארנון
בין השעות: 9:00 - 16:00
בבית האקדמיה

מיחושיו של הח´ליפה - טקסטים,זיכרון והיסטוריה בעיצוב חברה אסלאמית

08/04/2003
הרצאת-אורח של פרופ´´ דוד וסרשטיין
מאוניברסיטת תל-אביב

ע ל ש י ח ה ז כ ו י ו ת

25/03/2003
הרצאת-אורח של פרופ´´ רות גביזון
מהאוניברסיטה העברית בירושלים

ספרייתו של ר´ דוד נונס טורס וניצני הנאורות היהודית במערב אירופה

23/03/2003
הרצאת-אורח של פרופ´´ יוסף קפלן
מהאוניברסיטה העברית בירושלים

ערב עיון בפרמקולוגיה

16/03/2003
ערב עיון מוקדש לזכרו של פרופ´´ פליקס ברגמן
במלאות שנה למותו

בשיתוף האוניברסיטה העברית בירושלים
המחלקה לפרמקולוגיה

אמנות ולאומיות
מחמוד מוח´תר והקמת הפסל ´תחיית מצריים´

11/03/2003
הרצאתו של פרופ´´ ישראל גרשוני
מאוניברסיטת תל-אביב

אוצר לשון תלמוד ירושלמי

04/03/2003
ערב עיון לרגל סיום ההוצאה לאור של
אוצר לשון תלמוד ירושלמי
מאת משה קוסובסקי

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51