רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

היוזמה מרכז לידע ולמחקר בחינוך

היוזמה אחראית לפעולות הייעוץ שהאקדמיה למדעים מעניקה לממשלה ולרשויות השונות בתחום החינוך. הידע שמעבירה היוזמה נועד לשפר את הישגי החינוך בישראל על ידי שילוב בין למידה ממחקרים בתחום לבין ניסיון קודם.

לרשימת חברי ועדת ההיגוי ליוזמה מרכז לידע ולמחקר בחינוך 

היוזמה עוסקת בנושאי חינוך שעל סדר יומם של מקבלי החלטות ומקדמת שימוש שיטתי בידע מחקרי עדכני ומבוקר בתהליכי מדיניות, פיתוח והטמעה. היוזמה פועלת מתוקף הסכם שיתוף פעולה בין משרד החינוך לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ולקרן יד הנדיב.
 
השנה סיימה את תפקידה כמנהלת היוזמה ד"ר תמי חלמיש־אייזנמן, אשר כיהנה בתפקיד משנת 2017, וממלאת את מקומה רננה פרזנצ'בסקי אמיר.
 
היוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך פועלת באמצעות שלושה ערוצי פעילות עיקריים שמשתתפים בהם חוקרים, מקבלי החלטות ואנשי שדה: ועדות מומחים (קונסנסוס), קבוצות עבודה ועיבוד ידע מחקרי והנגשתו.