האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - הצוות
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

הצוות

לשכת נשיא ומנהלת האקדמיה  
פרופ' דוד הראל    נשיא 02-5676204
גליה פינצי  מנהלת 02-5676204
ירדנה דהן  ראשת לשכת נשיא ומנהלת האקדמיה 02-5676204
כספים ומנהל    
יואב טאובמן  סמנכ"ל לכספים ולמנהל 02-5676210  
ילנה יופה חשבת 02-5676226   
אלה בדליאן מנהלת חשבונות 02-5676229  
משאבי אנוש   
דגנית עזרמנהלת02-5676230 
האגף לייעוץ וקשרי ממשל


רננה פרזנצ'בסקי-אמירמנהלת האגף
02-5676201
ד"ר אביטל פרידמן מרכזת אקדמית02-5023523
ד"ר נירית טופול
מרכזת אקדמית
02-5023522
נעמה אברך
מרכזת הפקת פרסומים ותוכן


שי שילה
מתאמת מנהלתית02-5024556 
החטיבה למדעי הטבע


ד"ר יעל בן-חיים מנהלת החטיבה 02-5676220
אביבה לוי מתאמת מנהלתית 02-5676256
החטיבה למדעי הרוח


סימה דניאל מנהלת החטיבה 02-5676255
זיוה דקל מתאמת מנהלתית 02-5676209
ד"ר שרה כהן  מפעל חקר השירה והפיוט בגניזה על שם עזרא פליישר 054-2111339
 
קשרים בין-לאומיים      
ד"ר נטע פרץ  מנהלת האגף לקשרים בין-לאומיים  02-5676221   
רות חסון מתאמת קשרים בין-לאומיים 02-5676253
קשרי ציבור, יישום חוק חופש המידע    
נעמה שילוני 
מנהלת 02-5676206  
יוסי שוויגמנהל תוכן ומדיה02-5676236
פרוייקטים מיוחדים
 
בת-שבע שור מנהלת 02-5676207
מאירה ברנדוויןמנהלת02-5024555 
האקדמיה הצעירה הישראלית
 
יעל חסיד-איסקוברכזת02-5676205
ההוצאה לאור    
טלי אמיר מנהלת ועורכת ראשית 02-5676208
דבורה גריינימן עורכת בכירה באנגלית 02-5676219
ריטה סילצוב אחראית שיווק והפצה 02-5676233
יהודה גרינבאום מפיק דפוס 02-5676258
תחזוקה ומשק    
מיכאל זגורי מנהל 02-5676200
כוכי מימרן מתאמת תחזוקה ומשק 02-5676240
יוסי אפללו עוזר 02-5676239
גיל דיין עוזר 02-5676248 צור קשר
מיכל כהן עובדת משק 02-5676235 
אורלי דהן עובדת משק 02-5676235 
מחשוב    
יעקב רוטמן אחראי מחשוב 02-5676211
ארכיון    
רבקה פרדס-גבריאל ארכיונאית 02-5676224