רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

הצוות

לשכת נשיא ומנהלת האקדמיה    
פרופ' דוד הראל    נשיא 02-5676204
גליה פינצי  מנהלת 02-5676204
ירדנה דהן  ראשת לשכת נשיא ומנהלת האקדמיה 02-5676204
כספים ומנהל    
יואב טאובמן  סמנכ"ל לכספים ולמנהל 02-5676210  
דגנית עזר  מנהלת משאבי אנוש 02-5676230  
לנה יופה חשבת 02-5676226   
אלה בדליאן מנהלת חשבונות 02-5676229  
החטיבה למדעי הטבע    
ד"ר יעל בן-חיים מנהלת החטיבה 02-5676220
אביבה לוי מתאמת מנהלתית 02-5676256
החטיבה למדעי הרוח    
סימה דניאל מנהלת החטיבה 02-5676255
זיוה דקל מתאמת מנהלתית 02-5676209
שרה כהן  מפעל חקר השירה והפיוט בגניזה על שם עזרא פליישר 054-2111339
 
קשרים בין-לאומיים      
ד"ר נטע פרץ  מנהלת האגף לקשרים בין-לאומיים  02-5676221   
רות חסון מתאמת קשרים בין-לאומיים 02-5676253
קשרי ציבור, יישום חוק חופש המידע      
נעמה שילוני 
מנהלת 02-5676206  
מלגות דוקטורט ובתר-דוקטורט, מרכז הקשר לחוקרים ישראלים
   
בת-שבע שור מנהלת 02-5676207
ההוצאה לאור    
טלי אמיר מנהלת ועורכת ראשית 02-5676208
דבורה גריינימן עורכת בכירה באנגלית 02-5676219
ריטה סילצוב אחראית שיווק והפצה 02-5676233
יהודה גרינבאום מפיק דפוס 02-5676258
פרויקטים מיוחדים          
ד"ר ירדן ניב מנהל פעילות דוח מצב המדע בישראל
02-5676201
תחזוקה ומשק    
מיכאל זגורי מנהל 02-5676200
כוכי מימרן מתאמת תחזוקה ומשק 02-5676240
יוסי אפללו עוזר 02-5676239
גיל נידרמאייר עוזר 02-5676248 צור קשר
מיכל כהן עובדת משק 02-5676235 
אורלי דהן עובדת משק 02-5676235 
מחשוב    
יעקב רוטמן אחראי מחשוב 02-5676211
ארכיון    
רבקה פרדס-גבריאל ארכיונאית 02-5676224