רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

הקרן הלאומית למדע

הקרן הלאומית למדע
הקרן הלאומית למדע היא הגוף המרכזי בישראל התומך במחקר בסיסי בכל תחומי הדעת, במגוון רחב של ערוצי תמיכה, על סמך מצוינות מדעית.
בשנות השבעים החליטה ממשלת ישראל להקצות כספים למחקר הבסיסי בישראל על בסיס תחרותי ועל סמך הצטיינות מדעית, והטילה על האקדמיה לפעול למימוש התכנית. לשם כך הקימה האקדמיה את "הזרוע למחקר בסיסי". תקציב הזרוע החדשה בא ממקורות ממשלתיים באמצעות ות"ת. בשנת 1981 היה תקציבה השנתי של הזרוע - בשמה החדש "הקרן למחקר בסיסי" - כחצי מיליון דולר בלבד. בשנת 1985 גדל התקציב לשני מיליוני דולרים. בשלב זה החלה היערכות למהפכה תקציבית ומחשבתית בתקציב ההשכלה הגבוהה, ובכלל זה בתקציב המחקר הבסיסי בישראל. לבקשתו של ראש הממשלה דאז שמעון פרס הכין נשיא האקדמיה למדעים דאז פרופ´ יהושע יורטנר תכנית אב לקידום המחקר הבסיסי בישראל. התכנית אושרה בממשלה. בעקבותיה יזמה ות"ת תכנית תקציבית רב-שנתית לקידום מערכת ההשכלה הגבוהה והמחקר בה. בכעשור שנים הוביל מאמץ משותף של ות"ת והאקדמיה להגדלת תקציב הקרן ולהפיכתה לגוף העיקרי בישראל למימון מחקר בסיסי לפי אמות מידה תחרותיות. ביטוי לכך ניתן גם ב-1992 עם הסבת שמה של הקרן ל"הקרן הלאומית למדע".
 
בשל הגידול הניכר בהיקף פעילותה של הקרן הוחלט על הפיכתה לעמותה עצמאית. בכ"ה באייר תשנ"ה (25 במאי 1995) הוקמה הקרן הלאומית למדע כעמותה ונרשמה כחוק אצל רשם העמותות. בכך שונה מעמדה המשפטי של הקרן והוחל בהפעלתה כמסגרת ארגונית עצמאית אשר שואבת את סמכותה מהקהילה המדעית. על אף היותה עמותה עצמאית שומרת הקרן על זיקה חזקה לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. ביטוי לכך ניתן לראות בשיתוף הפעולה בין הגופים ובכהונת נשיא האקדמיה כיו"ר מועצת הקרן. הקרן הלאומית למדע היא כיום הגוף המרכזי התומך במחקר בסיסי בישראל על סמך מצוינות מדעית בתחומי הדעת השונים ובמגוון רחב של ערוצי תמיכה. מטרת העמותה היא להעריך ולבחור הצעות למחקר בסיסי בתחומי מדעי הרוח והחברה, מדעי החיים והרפואה והמדעים המדויקים והטכנולוגיה, ולתמוך בהצעות הנבחרות בדרך של הענקת מענקי מחקר. ההצעות נבחרות בהליך תחרותי ועל בסיס מצוינות ואיכות מדעית. מרבית התכניות נשפטות בתהליך שיפוט דואלי, הכולל ועדות מקצועיות וסיקור עמיתים. כ-98% מתקציב הקרן לשנת תשע”ט הם הקצבת ות”ת; שני האחוזים הנותרים באים מתרומות ישירות, מפרסים, מקרנות מיועדות ומקרנות שונות שהאקדמיה מנהלת.
 
בשנת תשע"ט פועלת הקרן בתקציב של קרוב ל-650 מיליון ש"ח בכל מסלולי המענקים, ובהם אלה:
 • תוכניות הליבה: תוכניות הממומנות מדי שנה מתקציב הליבה, פתוחות להגשה לכל תחומי הדעת ואינן ממוקדות בנושא מסוים.
 • תוכניות ייעודיות: תוכניות הממומנות מתקציב תוספתי, מיועדות לקהל חוקרים מסוים או לנושא מסוים, ובדרך כלל מוגבלות בזמן.
במסגרת תוכניות הליבה מממנת הקרן 2,029 מענקי מחקר אישיים באוניברסיטאות ובמוסדות מחקר אחרים, 9 מוקדי מחקר ו-16 מענקי מחקר בתוכנית ביכורה. כמו כן תומכת הקרן במסגרת זו ברכישת ציוד מחקרי מתקדם באוניברסיטאות, בהוצאה לאור של ספרים בתחומי מדעי הרוח וכן בקיום סדנאות מחקר בין-לאומיות.
 
נוסף על תוכניות ליבה אלה מפעילה הקרן גם תוכניות ייעודיות, ובהן אלה:
 • תוכנית מורשה למחקר ביו-רפואי - מופעלת בשיתוף קרן מורשה (Legacy Heritage Fund) ותורמים ישראלים לעידודו ולחיזוקו של המחקר הבסיסי והקליני בתחומים של מחלות ניווניות של מערכת העצבים והפרעות גנטיות.
 • מענקי מחקר לרופאים-חוקרים בבתי החולים.
 • תוכנית למוקדי מחקר לעידוד מחקר בתחום תחליפי נפט לתחבורה.
 • תוכנית למלגות השתלמות בתר-דוקטורט במדעי החברה.
 • תוכנית להשתתפות בגישה לתשתיות המרכז לרפואה מותאמת אישית.
 • תוכנית למרכזי מצוינות ללמידה משמעותית.
 • תוכנית מרכזי המצוינות I-CORE - פרי יוזמת הות"ת וממשלת ישראל, תוכנית המשלבת חיזוק של מצוינות מחקרית, הקמת תשתיות מחקר חיוניות וקליטת מדענים חדשים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. התקציב הכולל לתוכנית הוא 35.1 מיליארד ש"ח. במסגרת שני מחזורי ההגשה אושרו 16 מרכזי מצוינות.
 • שיתופי פעולה אוניברסיטאות-מכללות - ביוזמת ות"ת וכדי לעודד שיתופי פעולה בין חוקרים ממכללות לחוקרים באוניברסיטאות ניתן לבקש במסגרת מענקי המחקר האישיים תוספת מימון לצורך שיתופי הפעולה.
 • לפני כמה שנים הרחיבה הקרן את פעילותה הבין-לאומית, והיא משתפת פעולה עם קרנות מחקר שונות לקידום פעילות מדעית משותפת בין חוקרים ישראלים לבין חוקרים מחו"ל. בקרנות אלו נכללות הקרן הלאומית למדעי הטבע בסין (National Natural Science Foundation of China – NSFC), מועצת המענקים האוניברסיטאית בהודו (University Grants Commission - UGC), המכון הקנדי לחקר הבריאות (Canadian Institute for Health Research - CIHR), המרכז הבין-לאומי למחקר ופיתוח בקנדה (International Development Research Center – IDRC), קרן עזריאלי (The Azrieli Foundation), הקרן הלאומית למחקר בסינגפור (National Research Foundation – NRF), האגודה היפנית לקידום המדע (Japan Society for the Promotion of Science – JSPS), ומכון ברוד (Broad Institute).
 • הקרן שותפה ב- Global Research Council) GRC),  והיא פעילה בהנהגה האירופית האזורית.
פרטים נוספים על פעילות הקרן הלאומית למדע מובאים בדוח השנתי של הקרן לשנת תשע"ט ובאתר הקרן: www.isf.org.il