רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

הקרן הלאומית למדע

הקרן הלאומית למדע
הקרן הלאומית למדע היא הגוף המרכזי בישראל התומך במחקר בסיסי בכל תחומי הדעת, במגוון רחב של ערוצי תמיכה, על סמך מצוינות מדעית.
בשנות השבעים החליטה ממשלת ישראל להקצות כספים למחקר הבסיסי בישראל על בסיס תחרות ועל סמך מצוינות מדעית והטילה על האקדמיה לפעול למימוש התוכנית. לשם כך הקימה האקדמיה את "הזרוע למחקר בסיסי". תקציב הזרוע החדשה שניהלה האקדמיה בא ממקורות ממשלתיים באמצעות ות"ת.
 
בשל הגידול הניכר בהיקף פעילותה של הקרן במשך השנים הוחלט על הפיכתה לעמותה עצמאית. בכ"ה באייר תשנ"ה (25 במאי 1995) הוקמה הקרן הלאומית למדע כעמותה ונרשמה כחוק אצל רשם העמותות. בכך שונה מעמדה המשפטי של הקרן, והוחל בהפעלתה כמסגרת ארגונית עצמאית אשר שואבת את סמכותה מהקהילה המדעית ופועלת לקידום המחקר המדעי הבסיסי.
 
על אף היותה עמותה עצמאית שומרת הקרן על זיקה חזקה לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. ביטוי לכך ניתן לראות בשיתוף הפעולה בין הגופים ובכהונת נשיא האקדמיה כיו"ר מועצת הקרן. הקרן הלאומית למדע היא כיום הגוף המרכזי התומך במחקר בסיסי בישראל על סמך מצוינות מדעית בתחומי הדעת השונים ובמגוון רחב של ערוצי תמיכה.
 
מטרת הקרן היא להעריך הצעות למחקר בסיסי בתחומי מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעי החיים והרפואה והמדעים המדויקים והטכנולוגיה, ולתמוך בהצעות הנבחרות באמצעות מענקי מחקר. ההצעות מוערכות ונבחרות בהליך תחרותי, על סמך מצוינות ואיכות מדעית. מרבית התוכניות נשפטות בתהליך שיפוט דואלי שכולל ועדות מקצועיות וסיקור עמיתים. כ־98% מתקציב הקרן לשנת תשפ"א הם הקצבת ות"ת; שני האחוזים הנותרים באים מתרומות ישירות, מפרסים, מקרנות מיועדות ומקרנות שונות שהאקדמיה מנהלת.

בשנת תשפ"א פועלת הקרן בתקציב כולל של קרוב ל־727 מיליון ש״ח בכל מסלולי המענקים, ובהם אלה:
 • תוכניות הליבה: תוכניות הממומנות מדי שנה מתקציב הליבה, פתוחות להגשה לכל תחומי הדעת ואינן ממוקדות בנושא מסוים.
 • תוכניות ייעודיות: תוכניות הממומנות מתקציב תוספתי, מיועדות לקהל חוקרים מסוים או לנושא מסוים, ובדרך כלל מוגבלות בזמן.
במסגרת תוכניות הליבה מממנת הקרן 2,169 מענקי מחקר אישיים באוניברסיטאות ובמוסדות מחקר אחרים, 10 מוקדי מחקר ו־18 מענקי מחקר בתוכנית ביכורה. כמו כן תומכת הקרן במסגרת זו ברכישת ציוד מחקרי מתקדם באוניברסיטאות, בהוצאה לאור של ספרים בתחומי מדעי הרוח וכן בקיום סדנאות מחקר בין־לאומיות.

נוסף על תוכניות ליבה אלה מפעילה הקרן גם תוכניות ייעודיות, ובהן אלה:
 • מענקי מחקר לרופאים־חוקרים בבתי החולים.
 • תוכנית למוקדי מחקר לעידוד מחקר בתחום תחליפי נפט לתחבורה.
 • תוכנית למלגות השתלמות בתר־דוקטורט במדעי החברה.
 • תוכנית למרכזי מצוינות ללמידה משמעותית.
 • תוכנית מרכז המצוינות I-CORE - פרי יוזמת הות"ת וממשלת ישראל - משלבת חיזוק של מצוינות מחקרית עם הקמת תשתיות מחקר חיוניות ועם קליטת מדענים חדשים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. התקציב הכולל לתוכנית הוא 1.35 מיליארד ש"ח. בשני מחזורי ההגשה אושרו 16 מרכזי מצוינות.
 • תוכנית ברפואה ממוקדת אישית.
 • תוכנית למחקרים בתחום מדע וטכנולוגיה קוונטיים.
 • תוכנית בזק לתמיכה בבלימת נגיף הקורונה.
 • תוכנית למרכזי מצוינות למחקרים בתחום סוכרת מסוג 1.
 • תוכנית מדעי הנתונים במדעי החברה - התוכנית הופעלה לראשונה במחזור זה, במסגרת התוכנית למענקי מחקר אישיים.
 • תוכנית תמיכה בתשתיות מחקר - במסגרת התוכנית למענקי מחקר אישיים.
 • תוכנית לתמיכה ברכישת ציוד לחוקרים ב"אמצע הדרך".
 • לפני כמה שנים הרחיבה הקרן את פעילותה הבין-לאומית, והיא משתפת פעולה עם קרנות מחקר שונות לקידום פעילות מדעית משותפת בין חוקרים ישראלים לבין חוקרים מחו"ל. הקרנות כוללות את אלה: הקרן הלאומית למדעי הטבע בסין (National Natural Science Foundation of China - NSFC), המכון הקנדי לחקר הבריאות (Canadian Institute for Health Research - CIHR), המרכז הבין-לאומי למחקר ופיתוח בקנדה (International Development Research Center - IDRC), קרן עזריאלי (The Azrieli Foundation), הקרן הלאומית למחקר בסינגפור (National Research Foundation), האגודה היפנית לקידום המדע (Japan Society for the Promotion of Science - JSPS) ומכון ברוד (Broad Institute).
 • הקרן שותפה ב- Global Research Council) GRC), והיא פעילה בהנהגה האירופית האזורית.
פרטים נוספים על פעילות הקרן הלאומית למדע מובאים בדו"ח השנתי של הקרן לשנת תשפ"א ובאתר הקרן: www.isf.org.il