רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

הקרן הלאומית למדע

הקרן הלאומית למדע
הקרן הלאומית למדע היא הגוף המרכזי בישראל התומך במחקר בסיסי בכל תחומי הדעת, במגוון רחב של ערוצי תמיכה, על סמך מצוינות מדעית.
בשנות השבעים החליטה ממשלת ישראל להקצות כספים למחקר הבסיסי בישראל על בסיס תחרותי ועל סמך הצטיינות מדעית, והטילה על האקדמיה לפעול למימוש התכנית. לשם כך הקימה האקדמיה את "הזרוע למחקר בסיסי". תקציב הזרוע החדשה בא ממקורות ממשלתיים באמצעות ות"ת. הקרן נוהלה על ידי האקדמיה, ולא שונתה הרבה יותר מחמש-עשרה שנה. בשנת 1981 היה תקציבה השנתי של הזרוע - בשמה החדש "הקרן למחקר בסיסי" - כחצי מיליון דולר בלבד. בשנת 1985 גדל התקציב לשני מיליוני דולרים. בשלב זה החלה היערכות למהפכה תקציבית ומחשבתית בתקציב ההשכלה הגבוהה, ובכלל זה בתקציב המחקר הבסיסי בישראל. לבקשתו של ראש הממשלה דאז שמעון פרס הכין נשיא האקדמיה למדעים דאז פרופ´ יהושע יורטנר תכנית אב לקידום המחקר הבסיסי בישראל. התכנית אושרה בממשלה. בעקבותיה יזמה ות"ת תכנית תקציבית רב-שנתית לקידום מערכת ההשכלה הגבוהה והמחקר בה. בכעשור שנים הוביל מאמץ משותף של ות"ת והאקדמיה להגדלת תקציב הקרן ולהפיכתה לגוף העיקרי בישראל למימון מחקר בסיסי לפי אמות מידה תחרותיות. ביטוי לכך ניתן גם ב-1992 עם הסבת שמה של הקרן ל"הקרן הלאומית למדע".
 
אתר הקרן הלאומית למדע: www.isf.org.il 
 
בשל הגידול הניכר בהיקף פעילותה של הקרן הוחלט על הפיכתה לעמותה עצמאית. בכ"ה באייר תשנ"ה (25 במאי 1995) הוקמה הקרן הלאומית למדע כעמותה ונרשמה כחוק אצל רשם העמותות. בכך שונה מעמדה המשפטי של הקרן והוחל בהפעלתה כמסגרת ארגונית עצמאית אשר שואבת את סמכותה מהקהילה המדעית. מטרת העמותה היא להעריך ולבחור הצעות למחקר בסיסי בתחומי מדעי הרוח והחברה, מדעי החיים והרפואה והמדעים המדויקים והטכנולוגיה, ולתמוך בהצעות הנבחרות בדרך של הענקת מענקי מחקר. ההצעות נבחרות בהליך תחרותי ועל בסיס מצוינות ואיכות מדעית. מרבית התכניות נשפטות בתהליך שיפוט דואלי, הכולל ועדות מקצועיות וסיקור עמיתים. כ-97% מתקציב הקרן לשנת תשע”ה הם הקצבת ות”ת; כשלושת האחוזים הנותרים באים מתרומות ישירות, מפרסים, מקרנות מיועדות ומקרנות שונות שהאקדמיה מנהלת.
 
בשנת תשע”ה פעלה הקרן בתקציב של קרוב ל-565 מיליון ש”ח בכל מסלולי המענקים, ובהם אלה: תכניות הליבה - תכניות הממומנות מדי שנה מתקציב הליבה, פתוחות להגשה לכל תחומי הדעת ואינן ממוקדות בנושא מסוים; תכניות ייעודיות - תכניות הממומנות מתקציב תוספתי, מיועדות לקהל חוקרים מסוים או לנושא מסוים ומוגבלות בזמן.
 
במסגרת תכניות הליבה הקרן מממנת כ-1,730 מענקי מחקר אישיים באוניברסיטאות ובמוסדות מחקר אחרים, 9 מוקדי מחקר ו-10 מענקי מחקר בתכנית ביכורה. כמו כן הקרן תומכת במסגרת זו גם ברכישת ציוד מחקרי מתקדם באוניברסיטאות ובהוצאה לאור של ספרים בתחומי מדעי הרוח, וכן היא מקיימת מדי שנה סדנאות מחקר בין-לאומיות.
 
נוסף על תכניות ליבה אלה, שרובן אינן תלויות-תחום, מפעילה הקרן גם כמה תכניות ייעודיות לקידום המחקר בתחומים ספציפיים, או לקבוצות אוכלוסייה מסוימות:
 
 • תכנית מורשה למחקר ביו-רפואי - מופעלת בשיתוף קרן מורשה ותורמים ישראלים לעידודו וחיזוקו של המחקר הבסיסי והקליני בתחומים של מחלות ניווניות של מערכת העצבים והפרעות גנטיות
 • תכנית למחקר ביו-רפואי לסוכרת נעורים בשיתוף JDRF
 • מענקי מחקר לרופאים חוקרים בבתי החולים
 • תכנית לעידוד מחקר בתחום אנרגיות חלופיות לתחבורה
 • תכנית למלגות השתלמות בתר-דוקטורט במדעי החברה
 • תכנית מרכזי המצוינות I-CORE:
  תכנית זו היא פרי יזמה של הוועדה לתכנון ולתקצוב (הות"ת) ושל ממשלת ישראל. היא משלבת חיזוק של מצוינות מחקרית, הקמת תשתיות מחקר חיוניות וקליטת מדענים חדשים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. התקציב הכולל לתכנית הוא 1.35 מיליארד ש"ח. במסגרת שני מחזורי ההגשה אושרו 16 מרכזים, ועד כה נקלטו בהם 74 חוקרים חדשים. המרכזים יזמו ומימנו מספר רב של של כינוסים בין-לאומיים, סדנאות וקורסי קיץ המיועדים לתלמידי מחקר מהארץ ומחו”ל.
  אתר I-CORE:י/http://www.i-core.org.il  
 • זה מכבר הרחיבה הקרן את פעילותה הבין-לאומית והיא משתפת פעולה עם קרנות מחקר שונות לקידום פעילות מדעית משותפת בין חוקרים ישראלים לבין חוקרים מחו”ל. בקרנות אלו נכללות הקרן הלאומית למדעי הטבע בסין (National Natural Science Foundation of China - NSFC), מועצת המענקים האוניברסיטאית בהודו (University Grants Commission - UGC) ומכון ברוד (Broad Institute).
 • כיום שותפה הקרן ב-GRCי(Global Research Council), ויש לה חלק פעיל בהנהגה האירופית האזורית של הארגון לצד Science Europe.