רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -
English English English العربية العربية עברית עברית עברית

פעילויות האקדמיה בעבר

המארג (מערך אקולוגי רב-גורמי)
 
המארג, הפועל כשותפות של ארגונים ומדענים, פעל בחסות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בשנים 2015-2011. מטרתו לקדם ניהול מבוסס-מדע של שטחים פתוחים ומשאבי טבע, לרווחת האדם ולקיימות ארוכת טווח של הטבע בישראל. 
 
במארג שותפים גופים האמונים על ניהול השטחים הפתוחים בישראל: המשרד להגנת הסביבה, קרן קימת לישראל ורשות הטבע והגנים. באמצעות המארג יכולים גופים אלה לשתף פעולה מתוך ראייה אינטגרטיבית של מצב הטבע והשטחים הפתוחים בישראל.
 
גופים נוספים תומכים בפעילות המארג: תכנית מורשת במשרד ראש הממשלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר וקרן פרטית. 
 
פעילות המארג שואפת להשיג את אלה:
 
• ייצור ידע מבוסס-מדע על אודות מצב המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי בישראל.
• חיזוק הקשר בין ידע מדעי, ממשק וקביעת מדיניות בתחום ניהול משאבי טבע ושטחים פתוחים. תכנון שימושי קרקע ושמירת טבע.
• הנגשת הידע למקבלי החלטות ולציבור הרחב.
 
בהשגת מטרות אלה המארג מקדם פיתוח שפה, בסיס ידע ופרספקטיבה משותפים בדבר המערכות האקולוגיות בישראל, שיאפשרו לכל הארגונים הרלוונטיים למלא את תפקידם בזירות הממשק והמדיניות ביעילות.
 
אתר המארג: www.hamaarag.org.il 
.