האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - פעילויות האקדמיה בעבר
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -
English English English English العربية العربية עברית עברית עברית

פעילויות האקדמיה בעבר

פרס טבע
חברת טבע העניק מדי שנה פרס על שם מייסדי החברה לחוקרים על פריצת דרך בתחום מדעי החיים.
זוכי הפרס נבחרו על פי המלצת ועדת שיפוט שממנה יו"ר מועצת המנהלים של טבע בהתייעצות עם נשיא האקדמיה.
 
הזוכה בפרס "טבע" לשנים 2016-2015
פרופ' ורדה שושן-ברמץ, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
על גילוי יסודי המוביל לטיפולים חדשניים
 
הזוכה בפרס "טבע" לשנת 2014
פרופ' אלי קשת, האוניברסיטה העברית בירושלים.
על הישגים פורצי הדרך בחקר היווצרות כלי דם
 
הזוכה בפרס "טבע" לשנים 2013-2012
פרופ' אורנה אמסטר-חודר, האוניברסיטה העברית בירושלים.
על תגלית מנגנון מולקולרי חדש העשוי להוביל לגישות טיפוליות חדשות
 
הזוכה בפרס "טבע" לשנת 2010
פרופ' הדסה דגני.
על פריצת דרך בתחום Imaging of Diseases
 
הזוכה בפרס "טבע" לשנת 2009
פרופ' סמדר כהן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
על עבודה פורצת-דרך בתחום הביוטכנולוגיה
 
הזוכים בפרס "טבע" לשנת 2008
פרופ' ירון (אירון) כהן - מכון ויצמן למדע.
פרופ' עופר מנדלבאום מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
על פריצת דרך בתחום האימונולוגיה הכללית
 
הזוכים בפרס "טבע" לשנת 2007
פרופ' ינון בן נריה - מרכז רפואי הדסה.
פרופ' עדי קמחי - המחלקה לגנטיקה מולקולרית, מכון ויצמן למדע.
על פריצת דרך בתחום הגנטיקה ואימונולוגיה של הסרטן
 
הזוכים בפרס "טבע" לשנת 2006
פרופ' חרמונה שורק - המחלקה לביוטכנולוגיה מולקולרית, האוניברסיטה העברית.
פרופ' יואל זוסמן - המחלקה לביולוגיה מבנית, מכון ויצמן למדע.
פרופ' ישראל סילמן - המחלקה לנוירוביולוגיה, מכון ויצמן למדע.
על פריצת דרך בתחום הרפואה המולקולרית (Molecular Medicine).
 
הזוכים בפרס "טבע" לשנת 2005
פרופ' אורי אלון - המחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא, מכון ויצמן למדע.
פרופ' נעמה ברקאי - המחלקה לגנטיקה מולקולרית, מכון ויצמן למדע.
על פריצת דרך בתחום מערכות ביולוגיות (Systems Biology).
 
המארג (מערך אקולוגי רב-גורמי)
 
המארג, הפועל כשותפות של ארגונים ומדענים, פעל בחסות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בשנים 2015-2011. מטרתו לקדם ניהול מבוסס-מדע של שטחים פתוחים ומשאבי טבע, לרווחת האדם ולקיימות ארוכת טווח של הטבע בישראל. 
 
במארג שותפים גופים האמונים על ניהול השטחים הפתוחים בישראל: המשרד להגנת הסביבה, קרן קימת לישראל ורשות הטבע והגנים. באמצעות המארג יכולים גופים אלה לשתף פעולה מתוך ראייה אינטגרטיבית של מצב הטבע והשטחים הפתוחים בישראל.
 
גופים נוספים תומכים בפעילות המארג: תכנית מורשת במשרד ראש הממשלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר וקרן פרטית. 
 
פעילות המארג שואפת להשיג את אלה:
 
• ייצור ידע מבוסס-מדע על אודות מצב המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי בישראל.
• חיזוק הקשר בין ידע מדעי, ממשק וקביעת מדיניות בתחום ניהול משאבי טבע ושטחים פתוחים. תכנון שימושי קרקע ושמירת טבע.
• הנגשת הידע למקבלי החלטות ולציבור הרחב.
 
בהשגת מטרות אלה המארג מקדם פיתוח שפה, בסיס ידע ופרספקטיבה משותפים בדבר המערכות האקולוגיות בישראל, שיאפשרו לכל הארגונים הרלוונטיים למלא את תפקידם בזירות הממשק והמדיניות ביעילות.
 
אתר המארג: www.hamaarag.org.il 
.