האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - האגף לייעוץ וקשרי ממשל
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

האגף לייעוץ וקשרי ממשל

אחד מתפקידי האקדמיה על פי חוק הוא "לייעץ לממשלה בסוגיות בעלות חשיבות לאומית בתחום המחקר והתכנון המדעי, לרבות במתן הערכות מצב לאומיות ביוזמת האקדמיה, ולהגיש דוחות וסקירות [...], וכן לייעץ ולתת מידע למשרדי הממשלה [...] בנושאים בתחום מטרות האקדמיה ותפקידיה, שנדרש לגביהם ידע מדעי או נושאים הקשורים לפיתוח המדע בישראל".
 
פעילות הייעוץ של האקדמיה כוללת פעילות בתחומי מדיניות מדע ומדע למען מדיניות. הפעילות נועדה לקדם קבלת החלטות וגיבוש מדיניות על יסוד נתונים, עובדות וידע מדעי. לשם כך האקדמיה מעמידה את משאביה כגוף ממלכתי, ניטרלי ועצמאי, בעל רשת ענפה של קשרים עם מדענים וחוקרים מובילים בכל תחומי המחקר ומוניטין בין-לאומי של מצוינות מדעית, לרשות מקבלי ההחלטות והציבור הרחב.
 
במהלך השנים קיימה האקדמיה פעולות שונות למימוש תפקיד הייעוץ, ובהן דוח מצב המדע וכן דוחות של ועדות שונות שהוקמו כדי לתת מענה לצרכים שעלו – הוועדה להתמודדות עם משבר האקלים, הוועדה לביטחון תזונתי, הוועדה לבחינת איכות חיים בת-קיימה בישראל, הוועדה להערכת מצב תחום מדעי הים בישראל ועוד. לוועדות אלו מגויסים מיטב המדענים והמומחים מישראל ולעיתים מחוצה לה. בתחום החינוך פעלה האקדמיה לקדם שימוש בידע מחקרי באמצעות "היוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך".
 
כיום כלל הפעילויות של האקדמיה בתחום זה נעשות במסגרת אגף ייעודי חדש אשר נועד לקדם ולהרחיב את הפעילות למתן ייעץ מבוסס מחקר ומדע ולחזק את הקשר שבין האקדמיה לממשל.
 
לפרטים נוספים אנא צרו קשר עם רננה פרזנצ'בסקי אמיר, ראשת האגף לייעוץ וקשרי ממשל, בדוא"ל Renana@academy.ac.il או בטלפון 02-5676201.
 
 
לקריאת הדוחות לחצו על התמונה:
 
  
ממבחר דוחות הייעוץ של האקדמיה: