האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - ארגונים בין-לאומיים
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -
English English English English العربية العربية עברית עברית עברית

ארגונים בין-לאומיים

האקדמיה מייצגת את ישראל בארגוני גג מדעיים בין-לאומיים, כגון המועצה הבין-לאומית למדע (International Science Council – ISC). האקדמיה עודדה את הקמתן של כעשרים ועדות תחומיות המייצגות את ישראל באיגודי המדע של ISC, והיא משלמת את דמי החבר שלהן. האקדמיה תומכת בהשתתפותם של יושבי ראש הוועדות המדעיות הלאומיות בכינוסי המועצות הכלליות של האיגודים הבין-לאומיים למיניהם ומשתתפת בייצוגן של כעשר ועדות בין תחומיות ב-ISC. האקדמיה מיוצגת בכמה איגודים בין-לאומיים של אקדמיות לאומיות ושל אקדמיות צעירות. נוסף על אלה, היא מיוצגת בקרן הדו-לאומית למדע ארה"ב-ישראל (The U.S.-Israel Binational Science Foundation – BSF).
 
..........................................................................................................................
 
Association of Academies and Societies of Sciences in Asia – AASSA 
ישראל נמנית עם מייסדי התאחדות האקדמיות והחברות המדעיות באסיה, המשמשת גוף מקשר ומתאם בין האקדמיות ביבשת זו. לשעבר נשיאת האקדמיה פרופ' רות ארנון כיהנה בעבר כנשיאת הארגון. בשנת 2010 ייצג את האקדמיה במועצה הכללית העשירית של הארגון בסאול זוכה פרס נובל וחבר האקדמיה פרופ' דן שכטמן, ופרופ' רות ארנון השתתפה בתור לשעבר נשיאת הארגון. האקדמיה זכתה למענק מטעם AASSA וה-IAP) InterAcademy Partnership) לקיום סדנת הכשרה בין-לאומית בנושא קידום היזמות בקרב מדענים ומהנדסים. הסדנה התקיימה בבית האקדמיה בשנת 2013. השתתפו בה 24 מדענים צעירים מ-11 ממדינות אסיה ואוקיאניה, ועוד שישה ישראלים.
 
..........................................................................................................................
 
Academia Europaea
ארגון הפועל כאקדמיה כלל-אירופית, המונה בין היתר 21 מחברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן השתתפה בכינוס של אקדמיה אירופית שהתקיים בברצלונה שבספרד בחודש אוקטובר 2019.
 
..........................................................................................................................
 
All European Academies – ALLEA
ארגון זה, שנוסד בשנת 1994, משמש גוף מקשר ומתאם בין האקדמיות. האקדמיה הישראלית פועלת בו במעמד של חברה מייסדת. לשעבר נשיא האקדמיה פרופ' מנחם יערי נבחר להנהלת הארגון לשנים 2012–2014, ולאחריו, משנת 2015, הייתה נשיאת האקדמיה דאז פרופ' רות ארנון חברה בוועד המנהל של הארגון. כיום פרופ' ארנון ונשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן מייצגות יחד את האקדמיה בישיבות המועצה הכלליות של הארגון. פרופ' ארנון השתתפה במועצה הכללית של הארגון שהתכנסה בשנת 2018 בסופיה שבבולגריה.
 
..........................................................................................................................
 
Committee on Data – CODATA
CODATA היא הוועדה הבין-לאומית לנתונים מדעיים וטכנולוגיים. נציגת ישראל: פרופ' דפנה רבן. חברי ועדת CODATA בישראל: 
פרופ' רון אונגר וד"ר רננה קידר. מידע נוסף על פעילות ועדת CODATA בישראל בקישור זה
 
..........................................................................................................................
Committee on Space Research – COSPAR
COSPAR היא הוועדה הבין-לאומית לחקר החלל, המסונפת ל-ISC. נציג ישראל: פרופ' מוריס פודולק, יו"ר הוועדה הלאומית לחקר החלל.
 
..........................................................................................................................
 
European Mediterranean Academies Network (EMAN) – Inter-Academic Group for Development
הרשת הוקמה ביוזמת האקדמיה הצרפתית למדעים, והאקדמיה הישראלית הצטרפה כחברה מייסדת. EMAN עוסקת בקידום שיתוף פעולה מדעי ואקדמי בין אירופה לבין מדינות ים-תיכוניות. חבר האקדמיה פרופ' יוחנן פרידמן מייצג את האקדמיה במועצה הכללית של הרשת. בשנת 2013 השתתף פרופ' פרידמן בכינוס המועצה הכללית של הארגון במלטה, בזמן שחבר האקדמיה פרופ' צבי בן-אברהם ופרופ' אביעד שיינין השתתפו בסדנה מדעית שהתקיימה כחלק מהכינוס, בנושא הקמת תחנה לניטור פיתוחם של חופי אגן הים התיכון. ב־2016 נבחר פרופ' פרידמן לסגן נשיא הארגון וכיהן בתפקיד עד 2019. בעת כהונתו יזם מיזם אשר מטרתו לקטלג ספרות עברית שתורגמה לערבית וספרות ערבית שתורגמה לעברית. בשנת 2018 השתתף פרופ' פרידמן בכינוס של הארגון שהתקיים במונטנגרו, Culture Technology and Humanism, וכן הרצה באקדמיה למדעים של מונטנגרו.
 
..........................................................................................................................
 
The InterAcademy Partnership – IAP
רשת האקדמיות הבין-לאומיות משמשת רשת לא פורמלית של אקדמיות לאומיות שמטרתה לפעול להגברת מודעותו של הציבור לענייני מדע. 
 
..........................................................................................................................
 
International Astronomical Union – IAU
IAU הוא האיגוד הבין-לאומי לאסטרונומיה, המסונף ל-ISC. נציג ישראל: פרופ' שי צוקר, יו"ר הוועדה הלאומית לאסטרונומיה.  
פרופ' איליה לייבוביץ ופרופ' שי צוקר ריכזו את פעילות ישראל במסגרת שנת האסטרונומיה הבין-לאומית שצוינה בשנת 2009.
 
..........................................................................................................................
 
The International Brain Research Organization – IBRO
IBRO הוא הארגון הבין-לאומי לחקר המוח, המסונף ל-ISC. נציג ישראל: יו"ר החטיבה למדעי הטבע של האקדמיה פרופ' ידין דודאי, יו"ר הוועדה הלאומית לחקר העצב.
 
..........................................................................................................................
 
International Geographical Union – IGU
IGU הוא האיגוד הבין-לאומי לגאוגרפיה, המסונף ל-ISC, והמקבילה הישראלית שלו היא האגודה הגאוגרפית בישראל. נציג ישראל: פרופ' מיכאל סופר, יו"ר הוועדה הלאומית לגאוגרפיה.
 
..........................................................................................................................
 
International Mathematical Union – IMU
IMU הוא האיגוד הבין-לאומי למתמטיקה, המסונף ל-ISC, והמקבילה הישראלית שלו היא האיגוד הישראלי למתמטיקה. נציג ישראל: חבר האקדמיה פרופ' גיל קלעי, יו"ר הוועדה הלאומית למתמטיקה.
 
..........................................................................................................................
 
International Union for Quaternary Research – INQUA
INQUA היא הוועדה הבין-לאומית לחקר הרביעון, המסונפת ל-ISC. נציג ישראל: פרופ' איתי הלוי, יו"ר הוועדה הלאומית לחקר הרביעון.
 
..........................................................................................................................
 
International Science Council – ISC
המועצה הבין-לאומית למדע (ISC) היא ארגון לא־ממשלתי כלל־עולמי שחברים בו 40 איגודים מדעיים בין-לאומיים ויותר מ־140 ארגונים מדעיים לאומיים ואזוריים, כולל אקדמיות ומועצות מחקר. ה־ISC קם בשנת 2018 מתוך מיזוג של המועצה הבין־לאומית למדע (ICSU) עם המועצה הבין־לאומית למדעי החברה (ISSC). נציג ישראל: נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל.
 
מדענים ישראלים מכהנים ב־ISC בתפקידים בכירים בכמה איגודים. נשיאת האקדמיה מייצגת את האקדמיה בכינוסי המועצה הכללית של ה־ISC וממנה נציגים לוועדות ולאיגודים הבין־לאומיים המסונפים ל־ISC כאשר יש עניין בדבר מבחינת קידום המדע בישראל. לרוב יש ייצוג ישראלי בארגונים בין-לאומיים אלה: חבר אקדמיה, נשיא אגודה ישראלית או נשיא לשעבר מייצגים את האקדמיה ואת ישראל. הנציג מדווח לארגונים אלו על הנעשה בישראל ומעדכן את המדענים בישראל בכל הנוגע לתוכניות בין־לאומיות בתחומי מחקרם. האקדמיה תומכת בתשלום דמי החבר השנתיים הישראליים באיגודים ובארגונים הבין־לאומיים של ה-ISC ומשתתפת גם במימון ההוצאות הכרוכות בהשתתפות נציגים מטעמה בכינוסי האיגודים הבין־לאומיים.
 
..........................................................................................................................
 
International Union of Biological Sciences – IUBS
IUBS הוא האיגוד הבין-לאומי למדעים ביולוגיים, המסונף ל-ISC, והמקבילה הישראלית שלו היא האגודה הישראלית למדעי הצמח. נציג ישראל: חבר האקדמיה פרופ' יוסי לויה, יו"ר הוועדה הלאומית למדעי הביולוגיה.
 
..........................................................................................................................
 
International Union of Crystallography – IUCr
IUCr הוא האיגוד הבין-לאומי לקריסטלוגרפיה, המסונף ל-ISC, והמקבילה הישראלית שלו היא האגודה הישראלית לקריסטלוגרפיה. נציגת ישראל: ד"ר מיכל הראל, מזכירת האגודה הישראלית לקריסטלוגרפיה.
 
..........................................................................................................................
 
International Union of Geodesy and Geophysics – IUGG
IUGG הוא האיגוד הבין-לאומי לגאודזה ולגאופיזיקה, המסונף ל-ISC. נציג ישראל: פרופ' קולין פרייס, יו"ר הוועדה הלאומית לגאודזיה ולגאופיזיקה.
 
..........................................................................................................................
 
International Union of Geological Sciences – IUGS
IUGS הוא האיגוד הבין-לאומי למדעי הגאולוגיה, המסונף ל-ISC, והמקבילה הישראלית שלו היא האגודה הגאוגרפית הישראלית. נציג ישראל: פרופ' סיגל אברמוביץ'.
 
..........................................................................................................................
 
International Union of the History and Philosophy of Science and Technology – IUHPST
IUHPST הוא האיגוד הבין-לאומי להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע, המסונף ל-ISC, והמקבילה הישראלית שלו היא האיגוד הבין-לאומי להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע. נציגות ישראל: פרופ' יעל השילוני-דולב וד"ר נורית קירש, יושבות ראש הוועדה הלאומית להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע.
 
..........................................................................................................................
 
The International Union of Immunological Societies – IUIS
IUIS הוא האיגוד הבין-לאומי לאימונולוגיה, המסונף ל-ISC, והמקבילה הישראלית שלו היא האגודה הישראלית לאימונולוגיה. נציגת ישראל: פרופ' מירה ברדה־סעד, יו"ר הוועדה הלאומית לאימונולוגיה.
 
..........................................................................................................................
 
The International Union of Microbiological Societies – IUMS
IUMS הוא האיגוד הבין-לאומי למיקרוביולוגיה, המסונף ל-ISC, והמקבילה הישראלית שלו היא האגודה הישראלית למיקרוביולוגיה. נציגת ישראל: פרופ' אליאורה רון, יו"ר הוועדה הלאומית למיקרוביולוגיה.
 
..........................................................................................................................
 
International Union of Nutritional Sciences – IUNS
IUNS הוא האיגוד הבין-לאומי לתזונה, המסונף ל-ISC. נציג ישראל: פרופ' אליוט בארי, יו"ר הוועדה הלאומית לתזונה.
 
..........................................................................................................................
 
The International Union for Pure and Applied Biophysics – IUPAB
IUPAB הוא האיגוד הבין-לאומי לביופיזיקה טהורה ושימושית, המסונף ל-ISC, והמקבילה הישראלית שלו היא האגודה הביופיזית הישראלית. נציגת ישראל: פרופ' אירית שגיא, יו"ר הוועדה הלאומית לביופיזיקה טהורה ושימושית.
 
..........................................................................................................................
 
The International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC
IUPAC הוא האיגוד הבין-לאומי לכימיה טהורה ושימושית, המסונף ל-ISC, והמקבילה הישראלית שלו היא החברה הישראלית לכימיה. נציג ישראל: פרופ' אהוד קינן, נשיא החברה הישראלית לכימיה.
 
..........................................................................................................................
 
International Union of Pure and Applied Physics – IUPAP
IUPAP הוא האיגוד הבין-לאומי לפיזיקה טהורה ושימושית, המסונף ל-ISC, והמקבילה הישראלית שלו היא החברה הישראלית לפיזיקה. נציג ישראל: פרופ' ירון עוז, יו"ר הוועדה הלאומית לפיזיקה טהורה ושימושית.
 
..........................................................................................................................
 
The International Union of Basic and Clinical Pharmacology – IUPHAR
IUPHAR הוא האיגוד הבין-לאומי לפרמקולוגיה, המסונף ל-ISC, והמקבילה הישראלית שלו היא האגודה הישראלית לפרמקולוגיה.
נציגת ישראל: פרופ' פרנצ'סקה לוי-שפר, חברה בוועד המנהל ונשיאת IUPHAR, נשיאת IUPHAR ומייסדת ויו"ר תחום האימונופרמקולוגיה ב-IUPHAR.
..........................................................................................................................
 
International Union of Physiological Sciences – IUPS
IUPS הוא האיגוד הבין-לאומי למדעים פיזיולוגיים, המסונף ל-ISC, והמקבילה הישראלית שלו היא האגודה הישראלית לפיזיולוגיה ופרמקולוגיה. נציג ישראל: פרופ' נתן דסקל, יו"ר הוועדה הלאומית למדעים פיזיולוגיים.
 
..........................................................................................................................
 
International Union of Theoretical and Applied Mechanics – IUTAM
IUTAM הוא האיגוד הבין-לאומי למכניקה תאורטית ושימושית המסונף ל-ISC, והמקבילה הישראלית שלו היא האגודה הישראלית למכניקה תאורטית ושימושית. נציגי ישראל: פרופ' ראובן שגב, יו"ר הוועדה הלאומית למכניקה תאורטית ושימושית, ופרופ' מיילס רובין. פרופ' לסלי בנקס-סילס היא חברת הנהלה בוועדת הקונגרסים של האיגוד הבין-לאומי למכניקה תאורטית ושימושית.
 
..........................................................................................................................
 
Scientific Committee on Problems of the Environment – SCOPE
SCOPE היא הוועדה המדעית לבעיות הסביבה. נציגת ישראל: פרופ' תמר דיין.
 
..........................................................................................................................
 
Scientific Committee for Ocean Research – SCOR
SCOR היא הוועדה המדעית לחקר האוקיאנוגרפיה. נציג ישראל: חבר האקדמיה פרופ' דניאל ויס, יו"ר הוועדה הלאומית המדעית לחקר הימים. חברי ועדה נוספים הם פרופ' סטיב ברנר ופרופ' אמציה גנין.
..........................................................................................................................
Scientific Committee on Solar-Terrestrial Physics – SCOSTEP
SCOSTEP היא הוועדה המדעית הבין-לאומית לחקר האינטראקצייה הפיזיקלית של השמש עם הארץ. נציג ישראל: פרופ' קולין פרייס.
 
..........................................................................................................................
 
Union Academique Internationale – UAI
תפקידו של איגוד האקדמיות הבין-לאומי הוא לקדם שיתוף פעולה בין־לאומי בתחומי מחקר במדעי הרוח והחברה. חברות בו יותר משלושים מדינות. נציגת ישראל: חברת האקדמיה פרופ' בילי מלמן.
 
האקדמיה השתתפה בכמה מפעלים של האיגוד על פני השנים, ובהם תולדות עם ישראל ותרבותו ותולדות ארץ ישראל, מפת האימפריה הרומית, קטלוג האומנות היהודית, כתבי אבן רושד ועוד. בשנת 2006 נבחר פרופ' גדליה סטרומזה (כיום חבר האקדמיה) לרכז מפעל של האיגוד בנושא זכויות האדם במרוצת הדורות. חברת האקדמיה פרופ' מרגלית פינקלברג ייצגה את האקדמיה במועצה הכללית ה-85 של ה-UAI בשנת 2011 בבריסל ובמועצה הכללית ה-86 בדלהי. בשנת 2019 ייצגה פרופ' פינקלברג את האקדמיה במועצה הכללית של ה־UAI בפריז. בתוקף היותו לשעבר נשיא האיגוד, בשנים 2001–2004, משתתף חבר האקדמיה פרופ' שאול שקד בישיבות הוועד המנהל ובמועצות הכלליות של הארגון. בשנים האחרונות השתתף בישיבות בפריז ובקוריאה הדרומית בשנת 2018, ובפריז – בשנים 2019 ו-2020.
 
..........................................................................................................................
 
Union Radio-Scientifique Internationale – URSI
URSI הוא האיגוד הבין-לאומי למדעי הרדיו, המסונף ל-ISC. נציג ישראל: פרופ' אהוד היימן, יו"ר הוועדה הלאומית למדעי הרדיו.
אתר אינטרנט
..........................................................................................................................