רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

על הקשרים הבין-לאומיים

לאקדמיה הסכמים עם 40 מוסדות (ברובם אקדמיות למדעים) ב-36 מדינות באירופה, באמריקה הצפונית והדרומית, במרכז אסיה, בתת-היבשת ההודית ובמזרח הרחוק, והיא חברה בארגונים בין-לאומיים חשובים רבים.
בשנים האחרונות פעלה האקדמיה נמרצות בשני כיוונים מרכזיים:
 
הראשון - חיזוק הקשרים הבין-לאומיים המדעיים עם המדינות המובילות כמו ארצות הברית, בריטניה, גרמניה, צרפת, יפן, סין והודו. במסגרת זו הגדילה האקדמיה את השתתפותה התקציבית וערכה כינוסים וסדנאות משותפים שהשתתפו בהם מבכירי המדענים במדינות אלה. חלק ניכר מן הפעילות הוקדש גם  לכינוסים של מדענים צעירים מצטיינים כמו GISFOH, עם גרמניה, Kavli, עם ארצות הברית, וכינוס עם יזמים צעירים מאסיה.
 
השני - חיזוק הקשרים עם מדינות שבהן יש הדגשים חברתיים ובין-לאומיים כמו המורשת היהודית, מדינות מוסלמיות ופעילות אזורית באגן הים התיכון.
 
הקשרים הבין-לאומיים של האקדמיה באים לידי ביטוי בחילופי חוקרים במסגרת הסכמים עם אקדמיות בעולם, בקיום סדנאות מדעיות דו-לאומיות ורב-לאומיות, במתן חסות לתכניות יוקרתיות למלגות בתר-דוקטורט, בפעילות מדעית אזורית ובייצוג הקהילייה המדעית הישראלית בארגוני מדע בין-לאומיים.
 
האקדמיה מייצגת את ישראל בארגוני גג מדעיים בין-לאומיים כגון המועצה הבין-לאומית למדע (ICSU). האקדמיה עודדה את הקמתן של כעשרים ועדות תחומיות המייצגות את ישראל באיגודי המדע של ICSU, והיא משלמת את דמי החבר שלהן. האקדמיה גם תומכת בהשתתפות יושבי ראש הוועדות המדעיות הלאומיות בכינוסי האיגודים הבין-לאומיים למיניהם, ומשתתפת בייצוגן של כעשר ועדות בין-תחומיות ב-ICSU. האקדמיה מיוצגת בכמה איגודים בין-לאומיים של אקדמיות לאומיות וכן בגופים ובתכניות של הקרן האירופית למדע, בוועדה הישראלית לאונסק"ו, בקרן הדו-לאומית של ארצות הברית וישראל ובוועדה הגרמנית למלגות מינרבה. כמו כן האקדמיה מיוצגת במועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי (מולמו"פ) ובאגף לקשרי חוץ מדעיים שלה ובצוות העבודה של משרד החוץ לנושא החרם האקדמי.