האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - מלגות כינוסי קאוולי
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -
English English English English العربية العربية עברית עברית עברית

מלגות כינוסי קאוולי

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מציעה מלגות נסיעה המיועדות לתמיכה בשיתופי פעולה בין חוקרים צעירים מצטיינים מישראל ומארצות הברית שהשתתפו בכינוס של תוכנית קאוולי
*פעילות תוכנית כינוסי קאוולי הופסקה באופן זמני*

תוכנית כינוסי קאוולי (Kavli Frontiers of Science Symposia) היא סדרה של כינוסים דו-שנתיים בין-תחומיים במדעי הטבע, המתקיימים בישראל ובארצות הברית לסירוגין, אשר מפגישים יחדיו מדענים צעירים מצטיינים משתי המדינות העוסקים בתחומי מדע מגוונים. הסדרה מתקיימת על פי ההסכם לשיתוף פעולה שנחתם בין האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ובין האקדמיה הלאומית האמריקאית למדעים (NAS). המבנה הייחודי של כינוסי קאוולי מזמן דיון פורה וחילופי רעיונות בין מדענים מתחומים שונים ומאפשר ייסוד של שיתופי פעולה מדעיים ייחודיים של שתי המדינות ובניית רשת חברתית מדעית בין המשתתפים בכינוסים אלה.
 
לקול הקורא להגשת בקשות למלגות האקדמיה למשתתפי כינוסי קאוולי (אנגלית)
 
 
מטרתן של מלגות האקדמיה למשתתפי כינוסי קאוולי
המלגות נועדו לאפשר בנייה של שיתוף פעולה ארוך טווח בין מדענים צעירים מצטיינים מישראל ומארצות הברית שהשתתפו בכינוסי קאוולי, במטרה לחזק את הקשרים המדעיים בין שתי המדינות. המלגות ניתנות לנסיעות של החוקרים המשתפים פעולה מהמדינה האחת לאחרת כדי לייסד מיזמים מדעיים משותפים – כינוסים, פרסומים מדעיים וכדומה.
 
דרישות ותנאים להגשת בקשה למלגה
• המבקש השתתף באחד מכינוסי תוכנית קאוולי בישראל או בארצות הברית. החוקר מהמדינה האחרת שהמועמד משתף איתו פעולה השתתף גם הוא באותו הכינוס.
• שיתוף הפעולה יכלול משתתף אחד לפחות מישראל ומשתתף אחד לפחות מארצות הברית.
• הבקשה למלגה תוגש שלושה חודשים לפחות לפני המועד המתוכנן לביקור.
• הבקשה למלגה תוגש לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים לא יאוחר משנתיים לאחר מועד סיום כינוס קאוולי שבו השתתפו החוקרים המשתפים פעולה.
• אין להגיש בקשות לתמיכה רטרואקטיבית בביקורים שהתקיימו בעבר.
 
סכום המלגה
סכום מלגת האקדמיה למשתתפי כינוסי קאוולי הוא עד 5,000 דולר ארה"ב, והוא ניתן לצורך מימון הוצאות הנסיעה של החוקר המבקר (טיסה במחלקת (Economy, הוצאות הלינה והוצאות ישירות נוספות הנובעות מהנסיעה למדינתו של החוקר שאיתו המועמד משתף פעולה. מלגת האקדמיה למשתתפי כינוסי קאוולי יכולה לשמש לצורך נסיעה אחת או יותר של החוקרים המשתפים פעולה במיזם הנידון בבקשה. כספי המלגה לא יכסו עלויות אחרות כגון הוצאות מחקר או ציוד וכיוצא בזה.
 
המסמכים שיש להגיש (בפורמט WORD או PDF בלבד)
1. טופס בקשה מלא (הטופס ניתן להורדה כאן
2. קורות חיים ורשימת הפרסומים
3. תוכנית המחקר המוצע לשיתוף הפעולה בין החוקרים (עד 5 עמודים), ובכללה מטרות הביקור המתוכנן, לוח הזמנים המוצע לביקור וכן התוצרים והיתרונות העתידיים שלו.
4. הצעת תקציב (בדולר ארה"ב) הכוללת את פירוט מחירי הטיסה, הנסיעות, הלינה והוצאות ישירות נוספות, וכן סיכום ההוצאות שבהצעת התקציב לנסיעה.
5. מכתב הזמנה מהחוקר המארח.
 
החלטה על הזוכים:
ועדה מטעם האקדמיה תדון בבקשות למלגות כינוס קאוולי על פי קריטריונים של מצוינות מדעית ותחליט בעניינן.
 
דיווח
עם סיום הביקור, ולא יאוחר מחודשיים לאחר סיומו, יגיש המועמד לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים דוח מדעי (עד 3 עמודים) ודוח כספי מפורט. אם הביקור ושיתוף הפעולה יניבו פרסום מדעי (כגון מאמר), יש להעביר לאקדמיה העתק של המאמר, את תקצירו ואת הקישור אליו. הדוחות והמאמר יישלחו לד"ר יעל בן-חיים, רכזת החטיבה למדעי הטבע באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
 
בקשת המלגה תישלח בדוא"ל אל
ד"ר יעל בן-חיים, רכזת החטיבה למדעי הטבע
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
לשאלות ולבירור פרטים נוספים: 02-5676220 או בדוא"ל
 
המידע רשום בלשון זכר אך מכוון לנשים ולגברים בשווה.