האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - תערוכות
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

תערוכות

"בית ועד לחכמים": שישים שנות מדע ודעת

האקדמיה מציינת 60 שנים לחקיקת חוק האקדמיה בתערוכה הפורסת באספקלריה היסטורית את האקדמיה, את מפעלותיה ואת הישגי מדעניה בכל התחומים, באמצעות לוחות מידע, אלמנטים דיגיטליים ועוד.

היופי במדע

התערוכה הוצגה בבית האקדמיה ב-2019 ובחנה את הקשר שבין מדע לאסתטיקה כפי שהוא משתקף בתמונות הלקוחות ממחקריהם של חברי האקדמיה ושל חברי האקדמיה הצעירה הישראלית.

נתיב המאובנים: העדות לאבולוציית האדם

התערוכה שאצר חבר האקדמיה פרופ' יואל רק הוצגה בבית האקדמיה ב-2019 ומוצגת כעת בטכניון. הוצג בה התוואי המשוחזר של אבולוציית האדם באמצעות גולגולות מאובנות של מיני הומינידים קדומים, מאוסף האוצר.