רשימת קיצורי מקלדת
צור קשר | English
שנה גודל כתב: + -

תקציב

 

תקציב האקדמיה לשנת תשע"ו

(כל הסכומים באלפי שקלים)

 

התקציב השוטף

 

15,665

     

הכנסות התקציב השוטף

   

הקצבות ות"ת

 

11304

תרומות

 

50

הכנסות מפרסומים

 

70

 

1000

קרן סם שפיגל

 

94

קרן בת שבע דה רוטשילד

 

1225

קרן לאומית למדעים

 

808

תקורה מפרויקטים

 

444

הכנס' מימון נטו

 

650

הכנסות אחרות

 

20

     

מיזמים במימון חיצוני

 

15944

     
     

הוצאות התקציב השוטף

 

15665

     

החטיבה למדעי הטבע

 

190

     

קרן בת שבע דה-רוטשילד

 

1225

החטיבה למדעי הרוח

 

780

קידום המדע

 

350

   

כנסים מדעיים וקשרי קהילה

 

975

הוצאה לאור

 

370

קשרים בין-לאומיים

 

1700

הוצאות כלליות ומשרדיות

 

1575

שכר ונלוות

 

8050

פחת

 

450

     

סה"כ הוצאות התקציב השוטף

 

15665

     

מיזמים במימון חיצוני

 

15944

     

סה"כ היקף פעילות

 

31609