רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

נציגות בגופים חיצוניים

מכוח תפקידה המרכזי של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים במערכת האקדמית הישראלית, היא מיוצגת באמצעות חבריה, הנהלתה או נציבים מטעמה בשורה של גופים ומוסדות בישראל.
(לפי סדר האל"ף-בי"ת)
 
הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי
פרופ’ חוה טורניאנסקי

הוועד הישראלי לאונסק”ו
בוב לפידות

הוועדה האקדמית של המכון ללימודים מתקדמים (האוניברסיטה העברית בירושלים)
פרופ’ מנחם יערי, פרופ’ מרגלית פינקלברג
 
הוועדה הלאומית לקרינת סינכרוטרון
פרופ' נעם אדיר (יו"ר)

הוועדה לבחירת זוכי מלגות פולונסקי
פרופ' יורם בילו

הוועדה לקרן לקידום מדעי הרוח
פרופ' יוחנן פרידמן

המועצה הציבורית של תכנית העמיתים של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה
פרופ’ יוסי לויה

המועצה של מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
פרופ’ חוה טורניאנסקי, פרופ’ יוסף קפלן

הקורטוריון של הטכניון
פרופ’ דוד הראל
 
הקרן הדו-לאומית למדע ישראל-ארצות-הברית
פרופ’ חיים סידר
 
מועצת הספרייה הלאומית
פרופ' נילי כהן (יו”ר)

מועצת פרסי הארווי
פרופ' משה אורן, פרופ' מרדכי הייבלום

פורום תל”מ (תשתיות לאומיות למחקר ולפיתוח)
פרופ’ רות ארנון (יו”ר)

פרס דן דוד (אוניברסיטת תל-אביב)
פרופ’ יהושע יורטנר

קרן יוספה וליאוניד אולשוונג
(האפוטרופוס הכללי)
 בוב לפידות