רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

נציגות בגופים חיצוניים

מכוח תפקידה המרכזי של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים במערכת האקדמית הישראלית, היא מיוצגת באמצעות חבריה, הנהלתה או נציבים מטעמה בשורה של גופים ומוסדות בישראל.
נציגי האקדמיה בגופים ובמוסדות – תשפ"א
(לפי סדר האל"ף-בי"ת)
 
הוועדה לבחירת זוכי מלגות פולונסקי
פרופ' אבישי מרגלית
 
ועדת הקרן לקידום מדעי הרוח
פרופ' יוחנן פרידמן
 
המועצה של מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
פרופ' יונתן מאיר, פרופ' בילי מלמן
 
מועצת היועצים של הארגון לפרסי רוטשילד בישראל
פרופ' מרגלית פינקלברג
 
הקרן הדו-לאומית למדע ארצות-הברית-ישראל
פרופ' חיים סידר
 
מועצת הספרייה הלאומית
פרופ' נילי כהן (יו"ר)
 
מועצת פרסי הארווי
פרופ' יואב בנימיני, פרופ' יוסף ירדן
 
פורום תל"מ (תשתיות לאומיות למחקר ולפיתוח)
פרופ' שמעון אולמן (יו"ר)
 
פרס דן דוד (אוניברסיטת תל-אביב)
פרופ' יהושע יורטנר
 
קרן יוספה וליאוניד אולשוונג (האפוטרופוס הכללי)
גליה פינצי
 
קרן ע"ש ד"ר מינה שפירמן וד"ר אוטו שפירמן ז"ל
גליה פינצי
 
הוועדה המדעית של המרכז למורשת יהדות אתיופיה
פרופ' חגי ארליך, פרופ' גליה צבר