רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אירועים

"בשערי האקדמיה" - מפגש ראשון | תגליות על עברנו

יום רביעי, א' במרחשוון תש"ף, 30 באוקטובר 2019 בשעות 20:30-19:00

אירועים שהיו

יום עיון לכבוד פרופ' יהושע בלאו בהגיעו לגיל 100

כ"ג באלול תשע"ט, 23 בספטמבר 2019, בשעה 18:00

מדעי המחשב והשפעתם על עתידנו

שני-רביעי, ט״ז-י״ח באלול תשע״ט, 18-16 בספטמבר 2019

הכינוס הבין-לאומי הארבעה-עשר "מג'האליה לאסלאם"

כ"ח בסיוון - א' בתמוז תשע"ט, 4-1 ביולי 2019, בשעה 09:30

כינוס: Cooperation in Photon Science - Israel-DESY & European XFEL

י"ז בסיוון תשע"ט, 20 ביוני 2019      

"בשערי האקדמיה" - מפגש שישי | גבולות הנורמליות

יום רביעי, ב' בסיוון תשע"ט, 5 ביוני 2019, בשעות 20:30-19:00
סדרת מפגשים בחסות האקדמיה בנושא גבולות. המפגש השישי: פרופ' יורם בילו, חבר האקדמיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, פרופ' יואב בנימיני, חבר האקדמיה, אוניברסיטת תל אביב, ד"ר ערן רולניק, אוניברסיטת תל אביב, החברה הפסיכואנליטית בישראל, יושב ראש ובן שיח: פרופ' ידין דודאי, חבר האקדמיה, מכון ויצמן למדע | עורכי התכנית: פרופ' ידין דודאי, פרופ' אבנר הולצמן, פרופ' דוד הראל ופרופ' נילי כהן
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12