רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

מלגות רות ארנון

מלגות רות ארנון להכשרת בתר-דוקטורט לבוגרות תכנית מלגות אדמס.
תכנית מלגות זו הוקמה בשנת 2015 על ידי פרופ' רות ארנון, לשעבר נשיאת האקדמיה, כדי לעודד את בוגרות תכנית מלגות אדמס לנסוע להכשרת בתר-דוקטורט בחו"ל. הזוכות נבחרות על סמך הצטיינות במחקר בלבד.