רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

האקדמיה הצעירה הישראלית

האקדמיה הצעירה הישראלית
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הצטרפה למגמה עולמית והקימה בנובמבר 2012 את האקדמיה הצעירה הישראלית. האקדמיה הצעירה פועלת באופן עצמאי, בגיבוי ובסיוע של האקדמיה הלאומית.
מטרותיה של האקדמיה הצעירה הן קידום הקשר בין המערכת האקדמית הישראלית לבין קובעי המדיניות ובין המערכת האקדמית לבין החברה, קידום מעמד המדען הצעיר בישראל, קידום יכולות מדעיות והתמודדות עם בעיות בעלות חשיבות לאומית ובין-לאומית.
 
את עשרים ושישה החברים הראשונים מינתה ועדה של האקדמיה הלאומית, ואת החברים הבאים בחרו חברי האקדמיה הצעירה על פי תקנון מוסכם. חברי האקדמיה הצעירה הם אנשי מדע מצטיינים מהשורה הראשונה ובולטים בתחומם. בהרכב האקדמיה הצעירה יש שאיפה לאיזון דיסציפלינרי ולייצוג הולם של האוכלוסייה והקהילה המדעית בישראל, בכפוף לעקרון המצוינות כתנאי קובע. כהונת החברים היא לתקופה קצובה של ארבע שנים.
 
חברי וחברות האקדמיה הצעירה:
 
פרופ' השאם אבו ריא, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה
ד"ר ניסים אוטמזגין, החוג ללימודי אסיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' ליאת איילון, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' נעם אליעז, המחלקה למדע והנדסה של חומרים, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' אלישבע באומגרטן, החוג להיסטוריה החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' ערן בוכבינדר, המחלקה לפיזיקה כימית, מכון ויצמן למדע
ד"ר מיכל בר-אשר סיגל, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' עמית ברנשטיין, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה
פרופ' אילת ברעם-צברי, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון
ד"ר נטשה גורדינסקי, החוג לספרות עברית והשוואתית, אוניברסיטת חיפה
פרופ' אורן גזל-אייל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
פרופ' תמר גיגר, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' נירית דודוביץ, המחלקה לפיזיקה של מערכות מורכבות, מכון ויצמן למדע
ד"ר ספי הנדלר, הפקולטה לאמנויות, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' תומר וולנסקי, בית הספר לפיסיקה ולאסטרונומיה, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר קרן וינשל, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' אודי זומר, החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' מונא חורי-כסאברי, בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר יעקוב חנא, המחלקה לגנטיקה מולקולארית, מכון ויצמן למדע
פרופ' ערן יהב, הפקולטה למדעי המחשב, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
פרופ' רון מילוא, המחלקה למדעי הצמח והסביבה, מכון ויצמן למדע
פרופ' דן פאר, המחלקה לביולוגיה של התא ואימונולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' יובל פלדמן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן
פרופ' אבי צדוק, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' תמר ציגלר, המחלקה למתמטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' ליאת קוזמא, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' רועי קישוני, הפקולטה לביולוגיה, הטכניון
פרופ' מאיה שולדינר, המחלקה לגנטיקה מולקולארית, מכון ויצמן למדע
ד"ר יעל שטרנהל, החוג להיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' מיכל שרון, המחלקה למדעים ביו מולקולריים, מכון ויצמן למדע
 
אתר האקדמיה הצעירה: young.academy.ac.il