רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

פרס בחקר הקבלה על שם גרשם שלום

הפרס בחקר הקבלה על שם גרשם שלום מוענק מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מדי ארבע שנים לערך לחוקר או חוקרת מצטיינים בתחום הקבלה על כל תקופותיה וזרמיה.
הפרס בחקר הקבלה על שם גרשם שלום מוענק מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מדי ארבע שנים לערך לחוקר או חוקרת מצטיינים בתחום הקבלה על כל תקופותיה וזרמיה. הפרס מוענק מאז שנת תשנ"ב (1991) להנצחת זכרו של גרשם שלום, נשיאה השלישי של האקדמיה ומגדולי חוקרי הקבלה והמיסטיקה בארץ ובעולם. את הזוכה בוחרת ועדה מיוחדת שממנה נשיא האקדמיה.
 
מקבלי פרס שלום: 
 
תשע"ד (2014)
פרופ' יהונתן גארב, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
תשע"א (2010)
פרופ' דניאל אברמס, אוניברסיטת בר-אילן
 
תשס"ו (2006)
פרופ' רחל אליאור, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
תשנ"ט (1999)
פרופ' יהודה ליבס, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
תשנ"ה (1995)
פרופ' משה אידל, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
תשנ"ב (1991)
פרופ' ישעיהו תשבי, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
למידע נוסף: