רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' סימון הופקינס

האוניברסיטה העברית בירושלים
שפות שמיות

פרופ' מרדכי (מוטי) הייבלום

מכון ויצמן למדע
פיזיקה

פרופ' משה הלברטל

האוניברסיטה העברית בירושלים
מחשבת ישראל, פילוסופיה

פרופ' אלחנן הלפמן

אוניברסיטת תל-אביב
כלכלה

פרופ' דון הנדלמן

האוניברסיטה העברית בירושלים
אנתרופולוגיה

פרופ' דוד הראל

מכון ויצמן למדע
מדעי המחשב

פרופ' אהוד הרושובסקי

האוניברסיטה העברית בירושלים
מתמטיקה

פרופ' סרג'יו הרט

האוניברסיטה העברית בירושלים
מתמטיקה, כלכלה
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >