רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

ראיונות החברים


פרופ' שלמה אבינרי
מראיינים: פרופ' יצחק אנגלרד ופרופ' זאב שטרנהל

13 בדצמבר 2017 


פרופ' ישראל אומן
מראיינים: פרופ' סרג'יו הרט, פרופ' מנחם יערי ופרופ' גיל קלעי

25 בספטמבר 2017 

 

פרופ' נוגה אלון
מראיין: פרופ' גיל קלעי

23 בדצמבר 2018 


פרופ' יצחק אנגלרד
מראיינים: פרופ' אהרן ברק ופרופ' אריאל פורת

8 בפברואר 2018 


פרופ' רות ארנון
מראיין: פרופ' ידין דודאי

30 באוקטובר 2018 


פרופ' יהודה באואר
מראיינים: פרופ' שלמה אבינרי ופרופ' שלומית וולקוב

1 במרס 2017


פרופ' מלאכי בית-אריה
מראיין: פרופ' מנחם בן-ששון 

23 בספטמבר 2019


פרופ' יהושע בלאו
מראיינים: פרופ' יוחנן פרידמן ופרופ' איתן קולברג 

5 בינואר 2017 
 

פרופ' מנחם ברינקר ז"ל
מראיינים: פרופ' אבנר הולצמן, פרופ' מנחם יערי ופרופ' אבישי מרגלית

5 ביולי 2016 - חלק א' 
 
חלק ב'
 
חלק ג' 


פרופ' רות ברמן
מראיינים: פרופ' יורם בילו וד"ר ברכה ניר

23 בדצמבר 2018 


פרופ' יורם גרונר
מראיינת: פרופ' עדי קמחי

23 בינואר 2019
 

פרופ' אברהם גרוסמן
מראיין: פרופ' יוסף קפלן

8 באפריל 2019
  

פרופ' חיים הררי
מראיינת: פרופ' רות ארנון 

22 בינואר 2018


מראיין: פרופ' מיכאל פריי

1 במרס 2017
 

פרופ' חוה טורניאנסקי
מראיין: פרופ' ישראל ברטל

28 ביולי 2019 

פרופ' רשף טנא
מראיין: פרופ' יעקב קליין

22 באוקטובר 2018

 

פרופ' דניאל פרידמן
מראיינת: פרופ' רות גביזון

15 באפריל 2019
 
 

פרופ' יוחנן פרידמן
מראיינים: פרופ' איתן קולברג ופרופ' דוד שולמן

13 ביוני 2019 


פרופ' חיים סידר
מראיין: יוסף סידר

6 בפברואר 2018 

 

פרופ' מיכאל סלע
מראיינת: פרופ' עדה יונת

14 בפברואר 2017 

 

פרופ' ב"ז קדר
מראיינים: פרופ' נילי כהן ופרופ' יוסף קפלן

22 ביולי 2019
 

פרופ' יעקב קליין
מראיינים: ד"ר אורי גבאי וד"ר יצחק צפתי

14 בפברואר 2018
 

פרופ' מיכאל רבין
מראיין: פרופ' דוד הראל

4 בפברואר 2018 


פרופ' בן-עמי שילוני
מראיין: פרופ' ניסים אוטמזגין

15 ביולי 2019
 

פרופ' זאב שטרנהל
מראיין: פרופ' שלמה אבינרי

16 בספטמבר 2018


פרופ' שאול שקד
מראיינים: פרופ' גדליה סטרומזה ופרופ' דוד שולמן

9 בינואר 2017 


פרופ' יגאל תלמי 
מראיין: פרופ' מוטי הייבלום

24 באוגוסט 2016