האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - חברים שהלכו לעולמם
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' מאיר יעקב קיסטר

האוניברסיטה העברית בירושלים
שפה וספרות ערבית

פרופ' אהרן קציר

מכון ויצמן למדע
כימיה פיזיקלית

פרופ' אפרים קציר

מכון ויצמן למדע
ביופיזיקה

פרופ' דורותיאה קרוק-גלעד

האוניברסיטה העברית בירושלים
ספרות אמריקאית, ספרות אנגלית

פרופ' חיים ברוך רוזן

האוניברסיטה העברית בירושלים
בלשנות

פרופ' נתן רוזן

הטכניון
פיזיקה

פרופ' נתן רוטנשטרייך

האוניברסיטה העברית בירושלים
פילוסופיה

פרופ' אהרן רזין

האוניברסיטה העברית בירושלים
ביולוגיה מולקולרית
< 10 11 12 13 14 15 >